Đại sảnh Danh vọng cho
February 2024
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
January
February
Top tiền thắng cược hàng đầu sẽ hiển thị những người dùng nào thắng nhiều tiền cược nhất trong một tháng nhất định. Các bảng xếp hạng này bao gồm chiến thắng lớn nhất của mỗi người chơi.
#
Tên khách hàng
Trạng thái
Trò chơi
Tiền thắng
1
21795***
game
75 476.66$
2
23393***
VIP
game
74 180.32$
3
26716***
game
74 171.25$
4
Tuncay4***
game
65 930$
5
Roberth2***
game
50 891.50$
6
HcanSz***
game
45 248.58$
7
cjma***
game
36 921.93$
8
Hasandura***
game
35 109.37$
9
cihantokg***
VIP
game
34 986.58$
10
yasinbern***
VIP
game
32 965$
11
Yikamacia***
VIP
game
30 459.66$
12
Tuncay4***
game
29 461.81$
13
gokhanak***
game
26 392.60$
14
baris_vai***
VIP
game
26 233.55$
15
21795***
game
25 630.29$
16
Roberth2***
game
23 354.62$
17
burhan***
game
22 543.94$
18
sefa3***
VIP
game
22 254.67$
19
cihantokg***
VIP
game
21 836.02$
20
ademkarab***
VIP
game
21 579.71$
21
killikogu***
game
19 779$
22
hshapahvs***
game
18 460.40$
23
vetko3***
game
17 479.69$
24
23393***
VIP
game
17 471.45$
25
burhan***
game
17 329.70$
26
aktanosma***
game
17 200.81$
27
cjma***
game
17 125.72$
28
vetko3***
game
16 716.55$
29
26445***
game
16 482.50$
30
akin_ol***
game
16 482.50$
Không có kết quả nào

Không có kết quả nào