70 357.31 $
1 252.15 $edimu***
Fire Joker
74.03 $
770***
การลงทะเบียน
 • รายการโปรด
 • ข้อตกลงในการใช้บริการ

  1. คำนำ

  1.1. โดยการเยี่ยมชมส่วนใด ๆ ของคลับ (“เว็บไซต์”) ของเราหรือสร้างบัญชี ผู้ใช้เห็นชอบกับข้อกำหนดทั้งหมดในข้อตกลงในการใช้บริการ (“ข้อตกลง”) นโยบายความเป้นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโฆษณา และกฎระเบียบของการเล่นเกม โบนัสและข้อเสนอพิเศษที่ปรากฏในเว็บไซต์เป็นบางครั้ง ลูกค้าควรทำความเข้าใจในข้อกำหนดทั้งหมดในข้อตกลงก่อนที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง ถ้าลูกค้าไม่ต้องการหรือไม่สามารถที่จะเห็นชอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ เราขอแนะนำไม่ให้ลูกค้าสร้างบัญชีหรือใช้บริการของเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ในภายหลังจะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้แล้ว

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

  2. คู่สัญญา

  2.1. องค์ประกอบทั้งหมดในข้อตกลงที่รวมถึงการใช้เว็บคำสรรพนามอย่าง “เรา” “ของเรา” หรือ “บริษัท” หมายถึงบริษัทที่ลูกค้าทำข้อตกลงด้วยตามข้อข้างต้น

  3. การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไข

  3.1. เรามีสิทธิ์ที่จะดัดแปลง แก้ไข อัปเดตและเปลี่ยนแปลงข้อตกลงได้ด้วยเหตุผลหลายประการที่รวมถึงเหตุผลเชิงพาณิชย์และเหตุผลทางกฎหมาย และเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า จะมีการระบุรายละเอียดที่ได้รับการอัปเดตใหม่ล่าสุดของข้อตกลงและวันที่บังคับใช้รายละเอียดดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ เราจะแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขและการเพิ่มเติมใด ๆ ให้ลูกค้าทราบโดยการประกาศการแจ้งเตือนของข้อตกลงที่มีการแก้ไขในเว็บไซต์ ลูกค้ามีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการอ่านข้อตกลงปัจจุบันแต่เพียงผู้เดียว บริษัทมีสิทธิ์ทำการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ได้ทุกเวลาโดยที่ไม่ต้องมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบ

  3.2. ในกรณีของการไม่เห็นชอบในรายละเอียดที่มีการแก้ไขใด ๆ ในข้อตกลง ลูกค้าสามารถหยุดใช้เว็บไซต์ได้ การใช้เว็บไซต์ในภายหลังหลังจากที่มีการบังคับใช้รายละเอียดที่มีการแก้ไขใด ๆ ในข้อตกลงแล้วจะถือว่าเป็นการยอมรับโดยสมบูรณ์ในรายละเอียดดังกล่าว ไม่ว่าลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากข้อตกลงที่มรการอัปเดตแล้วหรือไม่ก็ตาม

  4. ข้อกำหนดทางกฎหมาย

  4.1. ห้ามไม่ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรืออายุขั้นต่ำที่สามารถเข้าร่วมในเกมพนันได้ (“อายุตามกฎหมาย”) ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ เข้าใช้เว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าอายุตามกฎหมายถือเป็นการละเมิดข้อตกลงโดยตรง ด้วยเหตุนี้ เรามีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารยืนยันอายุของลูกค้า ลูกค้าอาจถูกปฏิเสธการให้บริการและถูกระงับบัญชีชั่วคราวได้ถ้าลูกค้าไม่ยื่นหลักฐานเอกสารที่แสดงว่าลูกค้ามีอายุตามกฎหมายเมื่อมีคำร้อง

  4.2. เกมพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในบางเขตอำนาจศาล โดยการยอมรับข้อตกลง ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทไม่สามารถให้การรับประกันหรือให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายในการใช้เว็บไซต์ในเขตอำนาจศาลของลูกค้า เราไม่สามารถรับประกันว่าบริการของเว็บไซต์ไม่ได้ละเมิดกฎหมายของเขตอำนาจศาลของผู้เล่น ลูกค้าใช้บริการของเว็บไซต์ตามเจตจำนงของตนเองและมีหน้าที่รับผิดชอบโดยสมบูรณ์และได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดอย่างถี่ถ้วนแล้ว

  4.3. เราไม่ได้พยายามหรือมีเจตนที่จะมอบบริการที่ละเมิดกฎหมายของเขตอำนาจศาลของลูกค้า โดยการยอมรับข้อตกลงนี้ ลูกค้ารับรองละรับประกันว่าการใช้เว็บไซต์ของตนนั้นเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของตน เราไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบต่อการใช้บริการของเว็บไซต์ที่เป็นการใช้ที่ผิดกฎหมาย

  4.4. ลูกค้ามีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่บังคับใช้สำหรับเงินรางวัลใด ๆ ที่ได้รับจากการใช้เว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว เมื่อมีการเรียกเก็บภาษีเงินรางวัลตามกฎระเบียบทางกฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ ลูกค้าหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการจัดเตรียมรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียว

  4.5. สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย เราไม่ยอมรับลูกค้าที่มาจากประเทศดังต่อไปนี้: สหรัฐอเมริกา ยูเครน อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย ห้ามไม่ให้บุคคลที่พำนักหรือมีที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของประเทศเหล่านี้สร้างบัญชีหรือฝากเงินในเว็บไซต์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการเขตอำนาจศาลนี้ได้ และบริษัทอาจจะทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้โดยที่ไม่ต้องมีการแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบ ลูกค้าเห็นชอบว่าตนไม่ได้สร้างบัญชีหรือโอนเงินไปให้บัญชีใด ๆ ในขณะที่ตนพำนักอาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลที่ระบุข้างต้น

  5. การสร้างบัญชี

  5.1. ในการที่จะเข้าถึงบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ได้ ลูกค้าจะต้องสร้างบัญชี โดยที่ลูกค้าจะต้องกรอกที่อยู่อีเมลและกำหนดรหัสผ่านที่ต้องการใช้เพื่อเข้าถึงบัญชีของตนเองในอนาคต ซึ่งจะต้องให้รายละเอียดส่วนบุคคลดังต่อไปนี้: หมายเลขโทรศัพท์และวันเดือนปีเกิด

  5.2. ในการที่จะยืนยันความถูกต้องของรายละเอียดเหล่านี้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารยืนยันตัวตนของลูกค้า ถ้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามลูกค้าไม่สามารถให้เอกสารยืนยันตัวตนของตนได้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับบัญชีของลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะให้เอกสารดังกล่าว หรือบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีของลูกค้าถาวรได้ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถให้เอกสารดังกล่าวได้

  5.3. ลูกค้ายืนยันว่าเมื่อทำการลงทะเบียนในเว็บไซต์ ลูกค้าได้กรอกรายละเอียดส่วนบุคคลที่สมบูรณ์และถูกต้อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะต้องอัปเดตโปรไฟล์ของตนเองตามลำดับในทันที ถ้าลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามหรือละเลยกฎระเบียบนี้ บัญชีของลูกค้าอาจจะถูกกำจัด ถูกระงับหรือถูกห้ามไม่ให้ใช้บัญชีของลูกค้าหรือมีการยกเลิกการชำระเงิน

  5.4. ถ้าลูกค้ามีคำถามหรือปัญหาใด ๆ ในการลงทะเบียนฝนเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าได้โดยใช้แชทของเว็บไซต์หรือส่งอีเมลมาที่ support@7slots.casino

  5.5. อนุญาตให้ลูกค้าแต่ละคนสร้างบัญชีในเว็บไซต์ได้เพียงคนละหนึ่งบัญชีเท่านั้น บัญชีอื่นใดที่ถูกสร้างจากลูกค้าคนเดียวกันจะถือว่าเป็นบัญชีซ้ำ เรามีสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าวและ:

  5.5.1. ยกเลิกธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการโดยใช้บัญชีซ้ำ

  5.5.2. ปฏิเสธที่จะคืนเงินฝากใด ๆ ที่ฝากหรือเงินเดิมพันใด ๆ ที่วางจากบัญชีซ้ำ

  5.5.3. ขอให้มีการคืนเงินรางวัล โบนัสและเงินทั้งหมดที่ได้รับมาจากการใช้บัญชีซ้ำให้กับเรา ลูกค้าจะต้องคืนเงินเหล่านี้ให้กับเราตั้งแต่ที่มีการร้องขอในครั้งแรก

  6. การรู้จักลูกค้าและการต่อต้านการฟอกเงิน

  6.1. โดยการยอมรับข้อตกลงนี้ ลูกค้ามีหน้าที่ รับรองและรับประกันว่า:

  6.1.1. ลูกค้ามีอายุมากกว่า 18 ปีหรือมีอายุตามกฎหมายที่ทำให้ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในเกมการพนันโดยที่ไม่เป็นการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ของเขตอำนาจศาลใด ๆ

  6.1.2. ผู้เล่นเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายเพียงผู้เดียวในเงินทั้งหมดในบัญชีของตนเอง ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้เล่นให้เป็นความจริง ถูกต้อง ได้รับการอัปเดตและครบถ้วนสมบูรณ์

  6.1.3. ลูกค้ารับทราบว่าการใช้เว็บไซต์ของตนอาจทำให้เกิดการสูญเสียเงินของตนได้ และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใด ๆ ลูกค้ารับประกันว่าตนใช้เว็บไซต์ตามความต้องการ เจตนาและความเสี่ยงของตนเอง ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อเรียกร้องใด ๆ กับบริษัทเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและเงินที่สูญเสียไปใด ๆ

  6.1.4. ลูกค้าเข้าใจอย่างชัดเจนถึงหลักการทั่วไป กฎระเบียบและขั้นตอนตามเงื่อนไขของบริการต่าง ๆ และข้อจำกัดของการพนันออนไลน์ ลูกค้ารับทราบว่าตนมีหน้าที่ในการรับรองรายละเอียด เดิมพันและเกมทั้งหมดมีความถูกต้อง ลูกค้าเห็นชอบที่จะไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของบริษัท

  6.2. โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง ลูกค้าให้สิทธิ์เราในการดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ (ทั้งตามดุลยพินิจของเราหรือเมื่อมีคำร้องจากบุคคลที่สาม เช่น หน่วยงานกำกับดูแล) เพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้าและความถูกต้องของข้อมูลที่ลูกค้าให้

  6.3. ในระหว่างการยืนยันตัวตน จะมีการจำกัดการถอนเงินจากบัญชีของลูกค้า

  6.4. ถ้าในระหว่างการตรวจสอบเราพบว่าลูกค้าให้ข้อมูลเท็จ จะถือว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ซึ่งเราจะมีสิทธิ์ในการปิดบัญชีของลูกค้าได้ในทันทีและปฏิเสธการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของลูกค้านอกเหนือไปจากการกระทำอื่นใดตามดุลยพินิจของเรา

  6.5. ถ้าเราไม่สามารถยืนยันได้ว่าลูกค้ามีอายุตามกฎหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีอายุตามกฎหมายในขณะที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในเว็บไซต์:

  6.5.1. บัญชีของผู้เล่นขะถูกปิด

  6.5.2. จะมีการคืนเงินในบัญชีของผู้เล่นให้ในขณะที่ธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่ดำเนินการในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดจะถูกยกเลิก

  6.5.3. เดิมพันที่วางทั้งหมดในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดจะถูกยกเลิกและคืนเงินเดิมพันให่

  6.5.4. เงินรางวัลใด ๆ ในช่วงเวลาที่ผู้เล่นมีอายุตามกฎหมายจะถูกยกเลิก ลูกค้าจะต้องคืนเงินทั้งหมดที่ถอนออกจากบัญชีของตนให้กับเราตั้งแต่มีคำร้องขอครั้งแรก

  7. ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านและความปลอดภัย

  7.1. เมื่อลูกค้าได้สร้างบัญชีในเว็บไซต์แล้ว ลูกค้ามีหน้าที่เก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับและห้ามมีการเปิดเผยข้อมูลนี้ให้บุคคลที่สามทราบ ในกรณีที่ลูกค้าทำรายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของตนเองหาย ลูกค้าสามารถขอรับข้อมูลเหล่านี้ได้ใหม่โดยกดที่ “กู้รหัสผ่าน”

  7.2. ลูกค้ามีหน้าที่ในการเก็บรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน รวมถึงการกระทำหรือธุรกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการในบัญชี นอกจากนี้ ลูกค้ามีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่ตนเองประสบเนื่องจากการกระทำของบุคคลที่สาม

  7.3. ในกรณีที่มีการละเมิดความปลอดภัยหรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อบัญชีของลูกค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบในทันที ในกรณีที่จำเป็น ลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานให้กับบริษัทว่ามีการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตจริง ๆ บริษัทจะไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลที่สามใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องหรือที่เป็นการละเลยของลูกค้าหรือการเข้าถึงบัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาต

  8. การฝากเงินและการถอนเงินจาก บัญชี

  8.1. ในการเข้าร่วมในเกมการพนันในเว็บไซต์ ลูกค้าจะต้องฝากเงินตามจำนวนที่กำหนดในบัญชี

  8.2. ลูกค้ารับรองและรับประกันว่า:

  8.2.1. เงินที่ฝากในบัญชีของตนไม่ได้มาในรูปแบบทางอาญา ผิดกฎหมายหรือต้องห้าม

  8.2.2. ลูกค้าจะไม่ปฏิเสธธุรกรรมที่มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะไม่มีข้อโต้แย้งหรือยกเลิกการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์แล้วใด ๆ ที่จะมีการคืนเงินให้กับบุคคลที่สามและทำให้เงินจำนวนนั้นและหนีความรับผิดชอบตามกฎหมาย

  8.3. เราไม่ยอมรับเงินจากบุคคลที่สาม: เพื่อน ญาติหรือคู่สมรส ลูกค้าจะต้องฝากเงินจากบัญชี บัตรเดบิตหรือระบบการชำระเงินที่ลงทะเบียนเป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้น ในกรณที่เราพบว่ามีการละเมิดเงื่อนไขนี้ เงินรางวัลทั้งหมดจะถูกริบคืน

  8.4. ในกรณีของการโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อเป็นการคืนเงินให้กับเจ้าของตามกฎหมาย ผู้รับจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งหมด

  8.5. เราไม่ยอมรับการชำระเงินสด เราสามารถใช้องค์กรที่ดำเนินการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสถานบันทางการเงินเพื่อดำเนินการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการชำระเงินให้ลูกค้าหรือการถอนเงินของลูกค้า ลูกค้าจะต้องยอมรับกฎระเบียบและข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานบันดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานบันดังกล่าวนั้นขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

  8.6. ลูกค้าเห็นชอบที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกธุรกรรมที่มีการดำเนินการในบัญชีของตน นอกจากนี้เมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ลูกค้าจะต้องคืนเงินหรือชดเชยเงินตามจำนวนเงินที่ยังไม่ได้มีการโอน รวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เราอาจจะดำเนินการไปในขั้นตอนของการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

  8.7. ถ้าเราสงสัยว่ามีการฝากเงินที่เป็นการฉ้อโกง เราขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้มีการใช้บัญชีของลูกค้าและยกเลิกการถอนเงินและขอเงินรางวัลใด ๆ คืน เราขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการชำระเงินที่เป็นการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการว่าจ้างผู้ทวงหนี้ในการเรียกเก็บการชำระเงิน บริษัทจะไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบต่อการใช้บัตรเครดิตที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะได้มีการแจ้งว่ามีการขโมยบัตรเครดิตใบนั้นแล้วหรือไม่ก็ตาม

  8.8. เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ยอดเงินคงเหลือที่ไม่ติดลบในบัญชีของลูกค้าเพื่อขอเงินที่ลูกค้าติดค้างไว้กับทางบริษัทคืน รวมไปถึงกรณีของการเดิมพันซ้ำตามข้อย่อยที่ 9.5.5. (การสมรู้ร่วมคิด การกระทำที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด การฉ้อโกงและกิจกรรมทางอาญา) หรือตามข้อที่ 14 (ข้อผิดพลาดและการคำนวณผิดพลาด)

  8.9. ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าบัญชีของตนไม่ใช่บัญชีธนาคาร ดังนั้น จะไม่ได้มีการบังคับใช้การรับประกัน การให้เครดิต การรับรองหรือมาตรการความปลอดภัยรูปแบบใด ๆ กับบัญชีโดยระบบการรับประกันเงินฝากหรือระบบการรับประกันอื่น ๆ ไม่ต้องมีการชำระดอกเบี้ยสำหรับเงินในบัญชีของลูกค้า

  8.10. ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะส่งคำร้องขอถอนเงินจากบัญชีของตนเองโดยมีเงื่อนไขว่า:

  8.10.1. ได้มีการยืนยันการชำระเงินทั้งหมดที่ชำระให้กับบัญชีของลูกค้าและไม่ได้มีการยกเลิกหรือปฏิเสธการชำระเงินใด ๆ ดังกล่าว

  8.10.2. ขั้นตอนการยืนยันที่มีการอธิบายในข้อที่ 6 ถือเป็นขั้นตอนที่สมบูรณ์

  8.11. เมื่อมีการดำเนินการคำร้องขอถอนเงิน จะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  8.11.1. โปรไฟล์ของลูกค้าจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และที่อยู่อีเมลกับที่เชื่อมต่อกับโปรไฟล์จะต้องได้รับการยืนยันแล้ว

  8.11.2. วิธีการในการถอนเงินจะต้องเป็นวิธีการเดียวกันกับที่ฝากเงิน

  8.11.3. ถ้าลูกค้าส่งคำร้องขอถอนเงินเกิน 1,000 USD จะต้องมีการดำเนินการขั้นตอนการยืนยันตัวตน ซึ่งในการดำเนินการขั้นตอนดังกล่าว ลูกค้าจะต้องส่งสำเนาหรือรูปถ่านดิจิทัลของเอกสารที่ยืนยันตัวตนของลูกค้าให้กับเรา เมื่อเป็นการฝากเงินที่ใช้บัตรเครดิต ลูกค้าจะต้องส่งสำเนาที่เป็นรูปถ่ายของด้านทั้งสองด้านของบัตรใบนี้มาให้กับเรา และจะต้องสามารถมองเห็นหมายเลขหกตัวแรกและสี่ตัวท้ายของหมายเลขบัตร แต่ให้ลูกค้าปิดบังรหัส CCV2 เอาไว้

  8.11.4. ถ้าในขณะที่มีการส่งคำร้องขอถอนเงิน เงินเดิมพันรวมของลูกค้าที่ใช้เงินจริงน้อยกว่าเงินฝากจำนวนสองเท่าของลูกค้า บริษัทมีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 10%–30% ของจำนวนเงินที่ถอน ค่าธรรมเนียมจะถูกหักออกจากยอดเงินคงเหลือจริงในบัญชีของลูกค้า

  มูลค่าของค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับสถานะโปรแกรมความภักดีของลูกค้า:

  • ซิลเวอร์: 30% ของจำนวนเงินที่ถอน
  • โกลด์: 20% ของจำนวนเงินที่ถอน
  • แพลตตินัม: 10% ของจำนวนเงินที่ถอน

  ลูกค้าที่มีสถานะผู้เล่นมือใหม่หรือบรอนซ์จะไม่สามารถถอนเงินได้จนกว่าจะเดิมพันเงินฝากสองเท่าได้สำเร็จแล้ว

  ตัวอย่างเช่น: คุณได้สถานะแพลตตินัมแล้ว ในช่วงถอนเงิน คุณได้เดิมพันน้อยกว่าสองเท่าของเงินฝากของคุณ ถ้าคุณถอนเงินจำนวน 300 $ จะมีการหักเงินเพิ่มเติมจำนวน 30 $ จากบัญชีของคุณ เช่น 10% ของมูลค่าที่ร้องขอ ดังนั้น ในการที่จะถอนเงินจำนวน 300 $ คุณจะต้องมีเงินอย่างน้อย 330 $ ในยอดเงินคงเหลือของคุณ เพื่อที่จะทำการถอนเงินโยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ลูกค้าจะต้องเดิมพันเงินฝากสองเท่า

  8.11.5. เฉพาะเดิมพันที่ลูกค้าวางในเกมตู้สล็อต (สล็อต) เท่านั้นที่จะถูกนับรวมเมื่อมีการคำนวณเงินเดิมพันรวม เดิมพันในเกมประเภทอื่น ๆ (รูเล็ตต์ เกมไพ่) จะไม่ถูกนับรวม

  8.11.6. การเดิมพันที่เกิดขึ้นใน “Aviator”, "Lucky Crumbling", "Save The Hamster", "High Striker", "Football Manager" จะไม่ถูกนับรวมในการเดิมพันเงินฝาก

  8.12. เรามีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเราสำหรับการถอนเงินโดยๆที่ไม่ได้มีการใช้ในเกม

  8.13. จะมีการชำระเงินถอนสูงสุดจำนวน 299 $ ไปยังบัญชีของลูกค้าภายในสามวันนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีการส่งคำร้องขอโดยไม่รวมวันสุดสัปดาห์และวันหยุด

  8.14. จะมีการชำระเงินถอนจำนวน 300-1 400 $ ไปยังบัญชีของลูกค้าภายในห้าวันนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีการส่งคำร้องขอโดยไม่รวมวันสุดสัปดาห์และวันหยุด

  8.15. จะมีการชำระเงินถอนจำนวน 1 400-6 699 $ ไปยังบัญชีของลูกค้าภายใน 14 วันนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีการส่งคำร้องขอโดยไม่รวมวันสุดสัปดาห์และวันหยุด

  8.16. จะมีการชำระเงินถอนจำนวน 6 700-13 499 $ ไปยังบัญชีของลูกค้าภายใน 21 วันนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีการส่งคำร้องขอโดยไม่รวมวันสุดสัปดาห์และวันหยุด

  8.17. จะมีการชำระเงินถอนจำนวนมากกว่า 13 500 $ ไปยังบัญชีของลูกค้าภายใน 30 วันนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีการส่งคำร้องขอและไม่เกิน 13 500 $ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีการส่งคำร้องขอ

  8.18. มีการคำนวณระยะเวลาการถอนเงินตั้งแต่ที่มีการสร้างคำร้องขอถอนเงิน

  8.19. เมื่อมีคำร้องขอถอนเงินจำนวนมากกว่า 250 $ คำร้องดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็นหลายคำร้องขอที่มีจำนวนเงินเท่ากับ 250 $ ในแต่ละคำร้องขอที่ถูกแบ่ง จะมีการกำหนดข้อจำกัดเหล่านี้โยระบบการชำระเงินที่เราใช้เพื่อดำเนินการชำระเงิน แต่จะไม่มีข้อจำกัดสำหรับจำนวนเงินที่ลูกค้าคนหนึ่งสามารถถอนออกจากบัญชีของตน

  8.20. ระยะเวลาการถอนเงินอาจจะมากกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อย่อยที่ 8.13 – 8.17 เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในฝ่ายการเงิน ขั้นตอนการยืนยันตัวตนหรือการตรวจสอบที่จำเป็นอื่น ๆ ลูกค้าสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลที่เกิดความล่าช้าใด ๆ ในการถอนเงินของตนได้ทุกเวลาโดยติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของเว็บไซต์

  9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการใน 1 คลิก

  9.1. คุณเห็นชอบที่จะชำระค่าบริการและ/หรือค่าผลิตภัณฑ์หรือค่าบริการเพิ่มเติมที่คุณสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด (ถ้ามี) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีอากรใด ๆ เป็นต้น คุณมีหน้าที่ในการรับผิดชอบที่จะต้องทำการชำระเงินดังกล่าวใด ๆ ทั้งหมดอย่างตรงเวลา ผู้ให้บริการการชำระเงินมีหน้าที่อำนายความสะดวกในการชำระเงินตามจำนวนเงินที่เว็บไซต์ระบุเท่านั้น และไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบต่อการชำระเงินจำนวนใด ๆ เพิ่มเติมที่ระบุข้างต้นของผู้ใช้เว็บไซต์ เมื่อมีการกดปุ่ม “ชำระเงิน” จะถือว่ามีการดำเนินการการชำระเงินเรียบร้อยแล้วซึ่งจะไม่สามารถยกเลิกได้ เมื่อกดปุ่ม “ชำระเงิน” ลูกค้ายอมรับว่าตนจะไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินหรือส่งคำร้องเพื่อยกเลิกการชำระเงินได้ เมื่อมีการส่งคำร้องผ่านเว็บไซต์ ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าตนไม่ได้ละเมิดกฎหมายของประเทศใด ๆ นอกจากนี้ เมื่อมีการยอมรับเงื่อนไขของกฎระเบียบเหล่านี้ (และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข) ลูกค้าในฐานะเจ้าของบัตรเครดิตยืนยันว่าตนมีสิทธิ์ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เว็บไซต์เสนอให้

  9.2. โดยการใช้บริการของเว็บไซต์ที่เสนอบริการที่เป็นการพนัน ลูกค้าจะต้องให้คำยืนยันที่มีผลผูกพันทางกฎหมายว่าตนมีอายุตามกฎหมายหรือมากกว่าอายุตามกฎหมายที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลของตนให้ใช้บริการของเว็บไซต์ได้

  9.3. โดยการใช้บริการของเว็บไซต์ ลูกค้ายอมรับว่าตนมีหน้าที่โดยสมบูรณ์ในการรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐใด ๆ ที่มีการใช้บริการนี้ และยืนยันว่าผู้ให้บริการการชำระเงินไม่ได้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการละเมิดที่ผิดกฎหมายหรือที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ โดยการเห็นชอบในการใช้บริการของเว็บไซต์ ลูกค้ารับรองและยืนยันว่าการดำเนินการการชำระเงินใด ๆ ของตนจะได้รับการดำเนินการโดยผู้ให้บริการการชำระเงิน และผู้ให้บริการการชำระเงินไม่ได้มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการคืนเงินค่าบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ตนได้สั่งซื้อไปแล้ว และคุณจะไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินได้ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ถ้าลูกค้าต้องการที่จะเลือกไม่ใช้บริการในการสั่งซื้อครั้งต่อไปของคุณสำหรับบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ลูกค้าสามารถเลือกไม่ใช้บริการดังกล่าวได้ในการตั้งค่าบัญชีของคุณในเว็บไซต์

  9.4. ผู้ให้บริการการชำระเงินไม่ได้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการปฏิเสธ/การไม่สามารถดำเนินการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรชำระเงินของลูกค้า หรือการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธใด ๆ เนื่องจากธนาคารที่ออกบัตรไม่สามารถให้การอนุญาตที่จะดำเนินการการชำระเงินโดยใช้บัตรชำระเงินของลูกค้าให้สำเร็จได้ ผู้ให้บริการการชำระเงินไม่ได้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อคุณภาพ ปริมาณหรือราคาของบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เสนอให้ลูกค้าหรือที่ลูกค้าสั่งซื้อในเว็บไซต์โดยใช้บัตรของลูกค้าเอง เมื่อมีการชำระเงินค่าบริการ/หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในเว็บไซต์ สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทราบเป็นอันดับแรกคือลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ เราขอให้ลูกค้าทราบว่าในฐานะเจ้าของบัตรชำระเงิน ลูกค้าจะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการชำระเงินค่าบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ตนสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ตามกำหนดเวลาและค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินดังกล่าวนี้แต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการการชำระเงินมีหน้าที่อำนายความสะดวกในการชำระเงินตามจำนวนเงินที่เว็บไซต์ระบุเท่านั้น และไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบต่อการกำหนดราคา ราคารวมและ/หรือจำนวนเงินรวมใด ๆ

  9.5. ในกรณีที่เกิดปัญหาใด ๆ เนื่องจากลูกค้าไม่เห็นชอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นและ/หรือเหตุผลอื่นใด เราขอให้ลูกค้าทำการปฏิเสธที่จะทำการชำระเงินในทันที และติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าโดยตรงถ้าจำเป็น

  10. การสมรู้ร่วมคิด การกระทำที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด การฉ้อโกงและกิจกรรมทางอาญา

  10.1. ห้ามไม่ให้มีการทำประเภทกิจกรรมดังต่อไปนี้อย่างเด็ดขาด ถ้ามีกิจกรรมดังกล่าวใดต่อไปนี้เกิดขึ้น จะถือเป็นการละมิดข้อตกลงนี้โดยตรง:

  10.1.1. การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม

  10.1.2. กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย: การฉ้อโกงและการใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย บอท และข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์

  10.1.3. กิจกรรมฉ้อโกงที่มีการใช้ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ถูกขโมย ถูกคัดลอก หรือได้รับมาแบบผิดกฎหมายเพื่อทำการฝากเงิน

  10.1.4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอาญา การฟอกเงินและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดความรับผิดทางอาญา

  10.1.5. การมีส่วนร่วม การพยายามที่จะมีส่วนร่วมหรือการมีเจตนาที่จะมีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดทางอาญากับผู้เล่นคนอื่นในขณะที่เล่นเกมในเว็บไซต์

  10.2. เรามีสิทธิ์ที่จะระงับ ยกเลิกหรือเพิกถอนการชำระเงินหรือเงินรางวัลที่เกี่ยวข้องกับเงินโบนัสถ้าเราสงสัยว่าลูกค้ามีเจตนาที่จะใช้เงินดังกล่าวในทางที่ผิด

  10.3. บริษัทจะดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพื่อป้องกันและตรวจหาการสมรู้ร่วมคิดที่ฉ้อโกงและผู้สมรู้ร่วมคิดโดยตรงเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการมาตรการที่เหมาะสมสำหรับบุคคลดังกล่าว เราไม่ได้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากลูกค้าเนื่องจากกิจกรรมการฉ้อโกง จะมีการดำเนินการที่เหมาะสมตามดุลยพินิจของเราในกรณีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

  10.4. ลูกค้าจะต้องแจ้งให้เราทราบในทันทีถ้าลูกค้าสงสัยว่ามีใครกำลังมีส่วนในการสมรู้ร่วมคิดหรือกิจกรรมฉ้อโกง ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล

  10.5. เรามีสิทธิ์ที่จะปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ของลูกค้าและห้ามไม่ให้มีการใช้บัญชีของลูกค้าถ้าไม่มีการให้อนุญาตล่วงหน้าในกรณีที่ลูกค้าถูกตั้งข้อสงสัยว่าดำเนินกิจกรรมฉ้อโกง ในกรณีดังกล่าว เราไม่ได้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการคืนเงินหรือชดใช้เงินใด ๆ ที่อยู่ในบัญชีของลูกค้าคนดังกล่าว และเรายังมีสิทธิ์ที่จะแจ้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ ลูกค้าต้องให้ความร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบกรณีดังกล่าว

  10.6. ห้ามไม่ให้ลูกค้าใช้บริการและซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์สำหรับการฉ้อโกงหรือกิจกรรมหรือธุรกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ ตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลของตน ถ้ามีการพบว่าลูกค้ามีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าว บริษัทจะระงับหรือห้ามไม่ให้มีการใช้บัญชีของลูกค้าและระงับเงินใด ๆ ในบัญชีดังกล่าว ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นข้อเรียกร้องใด ๆ กับบริษัทในกรณีดังกล่าว

  11. กิจกรรมต้องห้ามอื่น ๆ ของเว็บไซต์

  11.1. ห้ามไม่ให้มีการใช้ภาษาที่หยาบคาย ล่วงละเมิด ดูหมิ่นหรือข่มขู่ในเว็บไซต์ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นการล่วงละเมิดเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์และลูกค้าคนอื่น

  11.2. ห้ามไม่ให้มีการอัปโหลดข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์ซึ่งเป็นการรบกวนการปฏิบัติงานของเว็บไซต์หรือกระทำการอื่นใดที่จะส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงานของเว็บไซต์ ในกรณีนี้ การกระทำดังกล่าวจะถือว่าเป็นไวรัสที่เป็นอันตราย ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายการส่งอีเมลเป็นจำนวนมากหรืออีเมลขยะซึ่งห้ามไม่ให้มีการกระทำดังกล่าวอย่างเด็ดขาด และห้ามไม่ให้ลูกค้าทำการลบ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลที่มีการประกาศลงในเว็บไซต์

  11.3. ลูกค้าสามารถใช้เว็บไซต์เพื่อความบันเทิงเท่านั้น ห้ามไม่ให้มีการคัดลอกเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยที่ไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

  11.4. ลูกค้าสัญญาว่าจะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเจตนาเพื่อโจรกรรมระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์เพื่อที่จะเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตในข้อมูลที่มีการจำกัดหรือกระทำการจู่โจมเว็บไซต์เป้าหมายไม่ให้ดำเนินการได้ จะมีการดำเนินการมาตรการที่เหมาะสมกับลูกค้าที่ถูกสงสัยว่าทำการละเมิดกฎระเบียบนี้ซึ่งก็คือ ไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์และบัญชี นอกจากนี้ เรายังมีสิทธิ์ที่จะแจ้งหน่วยงานที่เหมาะสมในเรื่องกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของลูกค้า

  11.5. เราไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการสูญเสียใด ๆ ที่ลูกค้าของเราหรือบุคคลที่สามได้รับเนื่องจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคที่เกิดจากการจู่โจมของไวรัสหรือการกระทำที่เป็นอันตรายอื่น ๆ กับเว็บไซต์

  11.6. ห้ามไม่ให้มีการถ่ายโอนหรือขายบัญชีของลูกค้าคนใดให้กับลูกค้าคนอื่น

  12. ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้และการยกเลิกข้อตกลง

  12.1. เรามีสิทธิ์ที่จะลบบัญชีของลูกค้า (รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีดังต่อไปนี้:

  12.1.1. บริษัทตัดสินใจที่จะหยุดการให้บริการกับผู้เล่นทุกคนหรือผู้ใช้บางคน

  12.1.2. บัญชีของลูกค้ามีความเกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกลบไปก่อนหน้านี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

  12.1.3. บัญชีของลูกค้ามีความเกี่ยวข้องกับบัญชีที่ห้ามไม่ให้มีการเข้าใช้อยู่ ณ ขณะนี้ ซึ่งในกรณีนี้เรามีสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าวไม่ว่าบัญชีดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้องในรูปแบบใดก็ตาม และจะมีการปิดกั้นรายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้ของบัญชีดังกล่าวโดยสมบูรณ์ เว้นแต่ว่าจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลง จะต้องมีการคืนจำนวนเงินที่เหลือใด ๆ ในบัญชีดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดในทันทีหลังจากที่มีการร้องขอและคืนจำนวนเงินใด ๆ ที่ลูกค้าติดค้างกับบริษัท

  12.1.4. ลูกค้ามีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดทางอาญาหรือการพยายามที่จะเจาะระบบ

  12.1.5. ผู้เล่นรบกสรการทำงานของซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์หรือพยายามที่จะควบคุมเว็บไซต์

  12.1.6. ลูกค้าใช้บัญชีของตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถือว่าผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลของตน

  12.1.7. ผู้เล่นเผยแพร่ข้อมูลใสเชิงล่วงละเมิดหรือสร้างความอับอายให้กับเว็บไซต์

  12.2. เรามีสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีของลูกค้าหรือยกเลิกข้อตกลงโดยส่งการแจ้งเตือนให้กับลูกค้าถึงการดำเนินการนี้ทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ในรายละเอียดสัญญา ในกรณีที่การกระทำดังกล่าวนั้นเกิดจากเรา ยกเว้นกรณีที่กล่าวถึงในข้อที่ 9 (การสมรู้ร่วมคิด การกระทำที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด การฉ้อโกงและกิจกรรมทางอาญา) และข้อที่ 16 (การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข) ของข้อตกลงนี้ เราจะต้องคืนเงินใด ๆ ในบัญชีของลูกค้าให้กับลูกค้า ถ้าเราไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะมีการปรับเงินจำนวนนี้ไปยังบัญชีของบริษัทชั่วคราวหรือไปยังหน่วยงานกำกับดูแล

  12.3. ถ้ามีการห้ามไม่ให้ใช้หรือลบบัญชี จะมีการคืนเงินที่มีอยู่ในบัญชีนั้นให้ ณ ช่วงเวลาที่มีการปิดบัญชี จะไม่มีการปรับหรือถอนเงินอื่นใดไปยังหรือออกจากบัญชีดังกล่าวนี้ได้

  12.4. ถ้ามีการปิดบัญชีของลูกค้า จะไม่มีฝ่ายใดมีภาระผูกพันต่อกันแล้ว

  13. การเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์

  13.1. เรามีสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเสริมบริการที่เสนอในเว็บไซต์เพื่อเป็นการซ่อมบำรุงหรืออัปเดตเว็บไซต์ได้ทุกเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

  14. ข้อผิดพลาดของระบบ

  14.1. ถ้าเกิดการทำงานที่ผิดพลาดของเว็บไซต์ในระหว่างเกม บริษัทจะพยายามแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวให้เร็วที่สุด เราจะไม่ได้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการทำงานที่ผิดพลาดของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดจากอุปกรณ์ที่ลูกค้าใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ หรือความล้มเหลวใด ๆ ที่เกิดจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

  15. ข้อผิดพลาดและการคำนวณผิด

  15.1. เรามีสิทธิ์ที่จะจำกัดหรือยกเลิกเดิมพันใด ๆ ได้

  15.2. ถ้าลูกค้าใช้เงินที่มีการปรับให้อย่างผิดพลาดไปยังบัญชีของตนเพื่อวางเดิมพันและเล่นเกมใด ๆ เราจะยกเลิกเดิมพันดังกล่าวและเงินรางวัลใด ๆ ที่ได้รับมาจากข้อผิดพลาดนั้น ถ้าเงินดังกล่าวส่งผลให้มีการจ่ายเงินสด จำนวนเงินดังกล่าวจะถือเป็นเงินกู้ของลูกค้า และลูกค้ามีหน้าที่ในการคืนเงินจำนวนนี้ให้กับเราตั้งแต่ที่มีการร้องขอครั้งแรก

  15.3. บริษัทและผู้ให้บริการของบริษัทจะไม่ได้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อค่าเสียหาย รวมถึงการสูญเสียเงินรางวัลใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดของลูกค้าหรือของเรา

  15.4. บริษัทพร้อมกับผู้จัดจำหน่าย บริษัทในเครือ ผู้รับใบอนุญาตและบริษัทสาขาของบริษัท รวมถึงพนักงานและผู้จัดการของบริษัทจะไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ จากการป้องกันหรือการใช้ข้อมูลใด ๆ ในทางที่ผิดที่มีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ต

  16. การจำกัดจำนวนความรับผิดของเรา

  16.1. ลูกค้าตัดสินใจว่าจะใช้บริการของเว็บไซต์ด้วยตนเอง และการดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมไปถึงผลที่จะตามมาของการดำเนินการดังกล่าวนั้นมาจากการตัดสินใจส่วนบุคคลของผู้เล่นตามดุลยพินิจและเป็นความเสี่ยงของผู้เล่นเอง

  16.2. เว็บไซต์ปฏิบัติงานตามรายลบะเอียดของข้อตกลงนี้ เราไม่ได้เสนอการรับประกันหรือการรับรองเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือบริการที่เสนอในเว็บไซต์ และเราขอยกเว้นความรับผิดชอบของเรา (ตามที่กฎหมายอนุญาต) ในการรับประกันที่เจตนาใด ๆ

  16.3. เราไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย การละลเลย รายได้ที่สูญเสียไป ความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เราไม่สามารถรับผิดชอบให้ได้ ณ เวลาปัจจุบัน

  16.4. บริษัทไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้

  17. ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข

  17.1. ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียม ข้อเรียกร้องและค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) คืนให้กับบริษัท ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

  17.2. ลูกค้าเห็นชอบที่จะชดใช้ค่าเสียหาย คุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท พันธมิตร พนักงานและผู้อำนวยการของบริษัทโดยสมบูรณ์สำหรับข้อเรียกร้อง ความรับผิดชอบ การสูญเสียและความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจาก:

  17.2.1. การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ของผู้เล่น

  17.2.2. การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สามของผู้เล่น

  17.2.3. บุคคลใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้โดยใช้รายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้ของลูกค้าโดยที่ได้รับอนุญาตจากผู้เล่นหรือไม่ก็ตาม

  17.2.4. การถือครองเงินรางวัลใด ๆ ที่ได้มาจากการกระทำข้างต้น

  17.3. ถ้าลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ เรามีสิทธิ์ที่จะ:

  17.3.1. แจ้งผู้เล่นว่าผู้เล่นกำลังละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้เนื่องจากการกระทำของผู้เล่น และขอให้มีการยุติการกระทำต้องห้ามในทันที

  17.3.2. ระงับบีญชีของลูกค้าชั่วคราว

  17.3.3. ห้ามไม่ให้มีการใช้บีญชีของลูกค้าโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า

  17.3.4. ขอจำนวนเงิน เงินรางวัลหรือโบนัสใด ๆ ที่ได้รัยมาจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ที่ได้มีการชำระไปยังบัญชีของลูกค้าคืน

  17.4. เรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ได้

  18. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  18.1. เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นั้นอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่เป็นของบริษัท สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ได้ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ลงในคอมเตอร์ได้เพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้น อนุญาตให้มีการสั่งพิมพ์เนื้อหาดังกล่าวได้เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่การใช้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น

  18.2. การใช้งานเว็บไซต์ไม่ได้ทำให้ลูกค้ามีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เป็นของบริษัทหรือของบุคคลที่สามใด ๆ

  18.3. ห้ามไม่ให้มีการใช้หรือผลิตซ้ำชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า โลโก้ หรือเนื้อหาทางการตลาดอื่นใดที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์

  18.4. ลูกค้ามีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากกินกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกิดมาจากตัวลูกค้าเองโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้จะต้องแจ้งให้บริษัททราบในทันทีถ้าลูกค้ารับรู้ถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ และจะต้องให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นในการตรวจสอบใด ๆ ที่บริษัทอาจจะต้องดำเนินการตามข้อมูลที่ให้ไว้อย่างเต็มที่

  19. ข้อมูลส่วนบุคคล

  19.1. เรามีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลโดยที่บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บบันทึกมาจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเราอย่างเคร่งครัด บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้ามอบให้โดยปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์

  19.2. โดยการมอบข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้ายอมรับว่าเรามีสิทธิ์ที่จะดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้มีการอธิบายไว้ในข้อตกลงหรือเพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้หรือข้อกำหนดตามกฎหมาย

  19.3. ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เรามีหน้าที่ที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเราให้กับใคร ยกเว้นพนักงานของเราที่จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงบริการที่เรามอบให้เพียงเท่านั้น

  19.4. เราจะเก็บสำเนาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ลูกค้าส่งให้กับเราเพื่อบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับอย่างถูกต้อง

  20. การใช้คุกกี้ในเว็บไซต์

  20.1. เราใช้คุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ คุกกี้ คือไฟล์ข้อความพิเศษขนาดเล็กซึ่งถูกเก็บบันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ของผ้ใช้เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการเข้าใช้ที่จะทำให้เราสามารถจดจำผู้ใช้ได้เมื่อผู้ใช้กลับมาใช้งานเว็บไซต์อีก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หรือการลบคุกกี้ได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้: www.aboutcookies.org โปรดทราบว่าในการลบคุกกี้ของเราอาจจะส่งผลให้การเข้าถึงของลูกค้าในส่วนหรือฟังก์ชันบางอย่างในเว็บไซต์ของเราถูกจำกัดได้

  21. คำร้องเรียนและการแจ้งเตือน

  21.1. ถ้าลูกค้าต้องการส่งคำร้องเรียนหรือข้อเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับการทำงานของเว็บไซต์ อันดับแรกให้ลูกค้าส่งข้อเรียกร้องไปยังทีมสนับสนุนลูกค้าโดยเร็วที่สุด

  21.2. ลูกค้ายอมรับว่าอาจจะมีการนำการบันทึกข้อพิพาทที่ถูกเก็บบันทึกอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไปเป็นหลักฐานเมื่อมีการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าใหม่อีกครั้ง

  21.3. คุณรับทราบว่าผลลัพธ์ของเกมในเว็บไซต์ถูกกำหนดโดยระบบสุ่มตัวเลขที่จะสร้างผลลัพธ์แบบสุ่ม ถ้ามีความคลาดเคลื่อนใด ๆ ระหว่างผลลัพธ์ของเกมจากคอมพิวเตอร์ลูกค้าและจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา จะต้องถือเอาผลลัพธ์จากเซิร์ฟเวอร์ของเราเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ถ้ามีความคลาดเคลื่อนใด ๆ ระหว่างการแสดงยอดเงินคงเหลือของลูกค้า จะถือว่ายอดเงินคงเหลือที่แสดงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเป็นที่สิ้นสุดเสมอ จะมีสูญเสียเงินจำนวนใด ๆ ในบัญชีของลูกค้าที่มาจากข้อผิดพลาดโดยมนุษย์หรือความล้มเหลวทางเทคนิค

  22. เหตุสุดวิสัย

  22.1. บริษัทจะไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการผิดสัญญาใด ๆ ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีการระบุเอาไง้ในข้อตกลงในกรณีที่ข้อผิดพลาดดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยที่อาจจะเป็นภัยธรรมชาติ สงคราม ความไม่สงบทางการเมือง ข้อพิพาทแรงงาน การหยุดชะงักของระบบสาธารณูปโภค หรือการจู่โจมเว็บไซต์เป้าหมายไม่ให้ดำเนินการได้หรือการจู่โจมทางออนไลน์อื่น ๆ ที่ทำให้เกิดผลเสียต่อการทำงานของเว็บไซต์

  กิจกรรมในเว็บไซต์จะถูกระงับไว้ชั่วคราวในขณะที่เหตุสุดวิสัยดังกล่าวยังคงดำเนินอยู่ และอาจจะมีการระงับระยะเวลาการปฏิบัติตามภาระผูกพันไว้ชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ บริษัทจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อหาวิธีการแก้ไขที่จะทำให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันต่อลูกค้าได้อย่างเต็มที่จนกว่าเหตุสุดวิสัยดังกล่าวจะผ่านพ้นไป

  23. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  23.1. ถ้าเราไม่สามารถรับรองการปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ของลูกค้าหรือถ้าเราไม่สามารถใช้การคุ้มครองทางกฎหมายใด ๆ ที่เรามีสิทธิ์ได้ จะไม่ได้ถือว่ากรณีเป็นการยกเว้นการคุ้มครองทางกฎหมายดังกล่าวหรือผู้เล่นไม่ได้จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนแล้ว

  24. การแยกออกจากภาระผูกมัดทางกฎหมาย

  24.1. ถ้ารายละเอียดใด ๆ ในข้อตกลงกลายเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะมีการแยกรายละเอียดดังกล่าวออกจากข้อตกลงที่เหลือซึ่งจะยังคงมีผลผูกพันตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ ในกรณีดังกล่าวนี้ จะมีการแก้ไขส่วนที่ถือว่าเป็นโมฆะเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบใหม่

  25. ลิงก์

  25.1. เว็บไซต์อาจจะมีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เราจะไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ การกระทำหรือการละเลยของเจ้าของเว็บไซต์ หรือเนื้อหาจากโฆษณาและการสปอนเซอร์ของของบุคคลที่สาม จะมีไฮเปอร์ลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งให้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ลูกค้าใช้ลิงก์ดังกล่าวใด ๆ ซึ่งจะเป็นความเสี่ยงของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว

  26. โปรแกรมความภักดี

  26.1. ลูกค้าจะได้รับคะแนนพิเศษสำหรับทุกเดิมพันที่วางโดยใช้ยอดเงินคงเหลือจริงของตนเอง จำนวนคะแนนพิเศษเหล่านี้ที่ลูกค้าได้รับจะกำหนดสถานะของลูกค้าในโปรแกรมความภักดี นอกจากนี้ คะแนนดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินจริงตามอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษและสามาถนำไปใช้เพื่อวางเดิมพันในอนาคตได้

  26.2. จำนวนคะแนนที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นตามเดิมพันที่วางแต่ละเดิมพัน ทุก ๆ 3 $ ที่เดิมพันในเกมสล็อต ลูกค้จะได้รับคะแนนหนึ่งคะแนน หมายเหตุ: จะมีการปรับคะแนนให้ผู้ใช้เฉพาะเพื่อการเล่นเกมสล็อต (สล็อต) เท่านั้น จะไม่มีการมอบคะแนนให้ สำหรับเดิมพันในเกมประเภทอื่น ๆ

  26.3. จำนวนคะแนนที่ลูกค้าได้รับจะกำหนดสถานะส่วนบุคคลของลูกค้า มีสถานะทั้งหมดเจ็ดประเภท:

  1. มือใหม่ (0–100 คะแนน)
  2. บรอนซ์ (100–500 คะแนน)
  3. ซิลเวอร์ (500–2 500 คะแนน)
  4. โกลด์ (2 500–12 500 คะแนน)
  5. แพลตตินัม (12 500–25 000 คะแนน)
  6. ไดมอนด์ (25 000–50 000 คะแนน)
  7. ซูเปอร์วีไอพี (50 000+ คะแนน)

  26.4. ลูกค้าจะต้องยืนยันที่อยู่อีเมลก่อนที่จะสามารถเปลี่ยนคะแนนของตนเป็นเงินจริงได้

  26.5. มีอัตราแลกเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินในแบบต่าง ๆ มากมาย อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสถานะของลูกค้า และเมื่อสถานะของลูกค้าเพิ่มขึ้น ลูกค้าจะได้รับโบนัสพิเศษ:

  สถานะ จำนวนคะแนน อัตราแลกเปลี่ยน โบนัส
  มือใหม่ 0–100 คะแนน 400:1
  บรอนซ์ 100–500 คะแนน 350:1
  ซิลเวอร์ 500–2 500 คะแนน 300:1
  โกลด์ 2 500–12 500 คะแนน 250:1 25 $
  แพลตตินัม 12 500–25 000 คะแนน 200:1 50 $ ไปยังยอดเงินคงเหลือของคุณ
  ไดมอนด์ 25 000–50 000 คะแนน 150:1 100 $ ไปยังยอดเงินคงเหลือของคุณ
  ซูเปอร์วีไอพี 50 000+ คะแนน 100:1 250 $ ไปยังยอดเงินคงเหลือของคุณ

  26.6. ลูกค้าสามารถดูจำนวนคะแนนที่ตนเองมีและแลกเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินในบัญชีของลูกค้า ลูกค้าสามารถดำเนินขั้นตอนข้างต้นได้โดยกดไอคอนสถานะ

  26.7. เรามีสิทธิ์ที่จะลบคะแนนออกจากบัญชีของลูกค้าได้ถ้าลูกค้าไม่ได้คะแนนดังกล่าวภายในหกเดือนหรือมากกว่านั้น

  26.8. ถ้าเราสงสัยว่ามีลูกค้ากำลังใช้หรือพยายามที่จะนำคะแนนโบนัสหรือโปรโมชั่นรูปแบบใดก็ตามไปใช้ในทางที่ผิด รวมถึงการนำการขาดซึ่งข้อมูลบางอย่างในข้อตกลงไปใช้ในทางที่ผิด เรามีสิทธิ์ที่จะห้ามไม่ให้มีการใช้ ปฏิเสธหรือระงับการให้คะแนนหรือเงินพิเศษใดอื่นใด นอกจากนี้ เรายังมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายของเราชั่วคราวหรือถาวรต่อลูกค้าคนดังกล่าวและ/หรือปิดกั้นการเข้าถึงบริการในเว็บไซต์ของเราและบัญชีของลูกค้า เราจะไม่ได้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการชดใช้เงินใด ๆ ให้กับลูกค้าที่อาจจะอยู่ในบัญชีของลูกค้า ยกเว้นจำนวนเงินฝากแรกเริ่มของลูกค้า

  27. โบนัส

  27.1. ลูกค้าสามารถได้รับรางวัลในรูปแบบของโบนัสเมื่อมีการลงทะเบียนในเว็บไซต์และเมื่อมีการเข้าร่วมในโปรโมชั่นพิเศษ โดยการยอมรับข้อตกลงนี้ ลูกค้ายืนยันว่าตนเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัสใด ๆ ที่ตนได้รับในเว็บไซต์

  27.2. ยอดเงินคงเหลือของลูกค้าแต่ละคนจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน: ยอดเงินคงเหลือจริงและยอดโบนัสคงเหลือ ยอดเงินคงเหลือจริงคือเงินจริงของลูกค้า ยอดโบนัสคงเหลือคือจำนวนเงินที่ลูกค้าได้รับผ่านโบนัสต่าง ๆ ของเว็บไซต์ จะมีการปรับเงินโบนัสทั้งหมดไปยังยอดโบนัสคงเหลือของลูกค้าโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ว่าจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นโบนัส

  27.3. ข้อกำหนดการเดิมพันคือจำนวนครั้งที่ต้องเดิมพันเงินโบนัสในการเดิมพัน เพื่อให้สามารถโอนเงินโบนัสไปยังยอดคงเหลือจริงของลูกค้าได้ เงินเดิมพัน 100% จะถูกนับเมื่อเดิมพันโบนัสในสล็อต คาสิโนแบบสด การเดิมพันในรูเล็ต เกมไพ่ และเกมอื่น ๆ จะไม่ถูกนับรวมในข้อกำหนดการเดิมพัน

  27.4. จะมีการจำกัดเงินเดิมพันสูงสุดที่จะสามารถถูกนับรวมในข้อกำหนดการเดิมพันโบนัสตามสถานะของลูกค้าในโปรแกรมความภักดี

  • มือใหม่และบรอนซ์: 2 $
  • ซิลเวอร์และโกลด์: 3 $
  • แพลตตินัม: 4 $
  • ไดมอนด์: 7 $
  • ซูเปอร์วีไอพี: 25 $.

  ดังนั้นถ้าลูกค้าที่มีสถานะแพลตตินัมเดิมพันจำนวน เฉพาะเงินเดิมพันจำนวน เท่านั้นที่จะถูกนับรวมในข้อกำหนดการเดิมพัน

  จะมีการจำกัดเงินเดิมพันในรอบเกมทั้งรอบรวมไปถึงเกมที่ต้องเดิมพันสองเท่าในภายหลัง (เกมพนัน) และรีสปินใด ๆ

  27.5. เมื่อวางเดิมพัน ลูกค้าจะต้องเดิมพันจำนวนโบนัสใด ๆ ที่ตนได้รับก่อนเป็นอันดับแรก การเดิมพันเงินฝาก (เงื่อนไขที่ลูกค้าต้องเดิมพันจำนวนเงินฝากของตนสองเท่า) จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อยอดโบนัสคงเหลือของลูกค้าเท่ากับ 0 โปรดทราบว่าตามข้อย่อยที่ 8.11.4 ของข้อตกลงนี้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะหักเงินจำนวน 10–30% จากจำนวนเงินที่ต้องการถอนของลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ได้ทำการเดิมพันเงินฝากของตนเองโดยสมบูรณ์

  27.6. ลูกค้าสามารถปฏิเสธโบนัสได้ทุกเวลาโดยการตั้งค่ายอดโบนัสคงเหลือของตนเองใหม่ ในการปฏิเสธเงินโบนัสที่มีอยู่ใด ๆ ลูกค้าจะต้องไปที่หน้าโปรไฟล์ของตนเองและกดปุ่ม “ตั้งค่าโบนัสใหม่”

  27.7. ถ้าลูกค้ามีเงินทุนที่เป็นทั้งยอดเงินคงเหลือจริงและยอดโบนัสคงเหลือ เดิมพันทั้งหมดจะถูกวางโดยเงินจากยอดโบนัสคงเหลือก่อน เงินโบนัสจะถูกใช้จนกว่ามันจะเหลือ 0 หรือจนกว่าจะมีการทำตามข้อกำหนดการเดิมพันโบนัสได้สำเร็จและจะมีการโอนโบนัสไปยังยอดเงินคงเหลือจริงของลูกค้า เงินในยอดเงินคงเหลือจะถูกใช้ในเดิมพันถ้ายอดโบนัสคงเหลือเท่ากับ 0 เท่านั้น

  27.8. เงินรางวัลใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับในขณะที่ยังเดิมพันโบนัสอยู่จะปรากฏอยู่ในยอดโบนัสคงเหลือของลูกค้าและไม่สามารถถอนออกได้จนกว่าจะมีการเดิมพันโบนัสเรียบร้อยแล้ว

  27.9. ถ้ามูลค่าของเงินเดิมพันมากกว่าจำนวนเงินที่เหลืออยู่ในยอดเงินคงเหลือจริงของลูกค้า จะมีการหักเงินจากยอดเงินคงเหลือจริงของลูกค้าสำหรับจำนวนเงินที่ขาด ถ้าลูกค้าชนะ จะมีการปรับเงินรางวัลไปยังยอดโบนัสคงเหลือของลูกค้า ถ้าลูกค้าแพ้ ยอดโบนัสคงเหลือของลูกค้าจะเท่ากับ 0 และจะมีการหักส่วนต่างจากยอดเงินคงเหลือจริงของลูกค้า

  27.10. เมื่อเดิมพันโบนัส ลูกค้าสามารถเข้มร่วมในโปรโมชั่นอื่น ๆ และรับโบนัสใหม่ได้ ในกรณีนี้ มูลค่าของโบนัสใหม่ใด ๆ จะถูกเพิ่มไปยังจำนวนเงินในยอดโบนัสคงเหลือของลูกค้า จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเดิมพันด้วยเช่นกัน ถ้าเป็นโบนัสเงินฝาก จำนวนเงินฝากจะถูกเพิ่มไปยังยอดเงินคงเหลือจริงของลูกค้า

  27.11. ในการเข้าร่วมในโปรโมชั่นใด ๆ และได้รับการปรับโบนัสที่เกี่ยวข้องให้ ลูกค้าจะต้องเปิดใช้งานโบนัสในหน้าโปรโมชั่นก่อนทำการฝากเงิน

  27.12. สามารถเปิดใช้งานโบนัสได้เพียงครั้งละหนึ่งโบนัสเท่านั้น เมื่อเปิดใช้งานแล้ว จะมีการย้ายโบนัสไปยังส่วน “โบนัสที่เปิดใช้งานอยู่” ในหน้าโปรโมชั่น ซึ่งโบนัสดังกล่าวจะอยู่ในส่วนนี้จนกว่าจะมีการทำตามเงื่อนไขของโบนัสได้สำเร็จหรือจนกว่าโปรโมชั่นจะสิ้นสุด ข้อเสนอโบนัสอื่น ๆ จะพร้อมให้เปิดใช้งานได้เมื่อมีการทำตามข้อกำหนดของโบนัสที่เปิดใช้งานอยู่ได้สำเร็จแล้ว

  27.13. เมื่อถูกพาเข้ามายังเว็บไซต์นี้โดยผ่านลิงก์จากจดหมายข่าว สื่อสังคม แอปพลิเคชันสื่อสารหรือข้อความอื่นใดที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโบนัสจะไม่ได้ถือว่าเป็นการเปิดใช้งานโปรโมชั่นแต่อย่างใด ในการที่จะรับโบนัสได้ ลูกค้าจะต้องมั่นใจว่ามีโบนัสอยู่ในส่วน “โบนัสที่เปิดใช้งานอยู่” ในหน้าโปรโมชั่นก่อนที่จะทำการฝากเงิน (และกดปุ่ม “เปิดใช้งาน” ในหน้าโปรโมชั่นถ้ายังไม่ได้เปิดใช้งานโบนัส) ถ้าไม่ได้เปิดใช้งานโบนัสก่อนการฝากเงิน จะไม่มีการปรับโบนัสให้

  27.14. ฝ่ายบริหารจัดการของเว็บไซต์ไม่ได้บังคับลูกค้าให้เข้าร่วมในโปรโมชั่นหรือข้อเสนอโบนัสใด ๆ ลูกค้าแต่ละคนเข้าร่วมในโปรโมชั่นหรือข้อเสนอโบนัสใด ๆ ด้วยตนเองและสามารถที่จะเปลี่ยนใจได้ทุกเวลา ถ้าลูกค้าเปิดใช้งานโบนัสโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ (ก่อนการฝากเงิน) ลูกค้าสามารถ:
  ก) เปิดใช้งานโบนัสอื่นได้ซึ่งจะเป็นการปิดใช้งานโบนัสที่เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน)
  ข) ปิดใช้งานโบนัสได้โดยกดที่ปุ่ม “ปิดใช้งาน” ในส่วน “โบนัสที่เปิดใช้งานอยู่”

  27.15. ลูกค้าสามารถถอนเงินจากยอดเงินคงเหลือจริงของตนเองได้เท่านั้น เมื่อลูกค้าทำการถอนเงิน ยอดโบนัสคงเหลือของลูกค้าจะเป็นโมฆะ ณ ช่วงเวลาที่มีการสร้างคำขอถอนเงิน ถ้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามการถอนเงินไม่ประสบผลสำเร็จ จะมีการคืนเงินดังกล่าวกลับไปยังยอดเงินคงเหลือจริงของลูกค้า แต่จะไม่มีการคืนโบนัสให้

  27.16. โบนัสและเงินรางวัลใด ๆ ที่ได้มาจากการใช้ยอดโบนัสคงเหลือของลูกค้าจะเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติภายใน 60 วันหลังจากที่ได้รับโบนัสถ้าไม่มีการเดิมพันโบนัสตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเดิมพัน

  27.17. ลูกค้าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกยอดโบนัสคงเหลือของตนและเล่นโดยใช้เฉพาะเงินจริงได้ ลูกค้าสามารถทำขั้นตอนข้างต้นได้ด้วยตนเองโดยกดปุ่มที่เกี่ยวข้องในหน้าโปรไฟล์ของตนเอง เมื่อมีการยกเลิกยอดโบนัสคงเหลือ เงื่อนไขการเดิมพันและขั้นตอนทั้งหมดก็จะเป็นโมฆะเช่นกัน

  27.18. ไม่สามารถใช้เงินโบนัสเพื่อซื้อรอบหมุนในวงล้อนำโชค ตั๋วลอตเตอรี่ ตั๋วลอตเตอรี่ด่วน หรือเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมในโปรโมชั่นอื่น ๆ ของเว็บไซต์ได้ สามารถทำการซื้อดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อใช้เงินในยอดเงินคงเหลือจริงของลูกค้าเท่านั้น ถ้ามีเงินไม่เพียงพอที่จะทำการซื้อได้ ก็จะไม่สามารถทำการสั่งซื้อได้สำเร็จ

  27.19. แค็ชแบ็กคือเงินคืนประจำสัปดาห์ตามเปอร์เซ็นต์ของเงินที่ลูกค้าเสียไปใด ๆ เปอร์เซ็นต์ของแค็ชแบ็กจะถูกกำหนดตามสถานะของลูกค้าในโปรแกรมความภักดี เฉพาะเดิมพันที่วางโดยใช้เงินในยอดเงินคงเหลือจริงของลูกค้าเท่านั้นที่จะถูกนับในการคำนวณแค็ชแบ็ก การเปลี่ยนแปลงยอดโบนัสคงเหลือของลูกค้าจะไม่ได้ส่งผลต่อจำนวนแค็ชแบ็กที่มีการคำนวณแล้ว

  27.20. จะไม่ได้มีการปรับคะแนนในโปรแกรมความภักดีให้สำหรับเดิมพันที่ใช้เงินโบนัส และลูกค้าจะไม่ได้ถูกเพิ่มสถานะปัจจุบันแต่อย่างใด

  27.21. รอบหมุนฟรีที่ลูกค้าได้รับมาเป็นโบนัสมีอายุการใช้งาน 14 วัน ในช่วงท้ายของอายุการใช้งานดังกล่าว รอบหมุนฟรีจะเป็นโมฆะ

  27.22. เฉพาะเกมต่อไปนี้เท่านั้นที่ยอมรับเงินจริง: Aviator, The Heat, European Roulette, American Roulette 3D Classic, Lucky Sevens Blackjack, Oasis Poker Classic, Oasis Poker Pro Series, Baccarat 777, Russian Poker, Poker Teen Patti, Talismans of Fortune, Atlantis, Football, Courier Sweeper, Камень vs бумага, Bomb Squad, Scratch Match, Texas Holdem Poker, Mine Field, Prohibition, Rocket Stars, Crown and Anchor, Penalty Shoot Out, Fluffy Rangers, French Roulette Classic, Exploding Fruits, Texas Holdem Bonus, Surf Zone, Wheel Of Time, More or Less, Red Queen, Four Aces, Roll The Dice, Thimbles, Forgotten Fable, Football Manager, High Striker, Save The Hamster, PlingoBall, Andar Nights, Penalty Series, American Roulette, French Roulette, English Casino Hold'em, Turkish Blackjack, Bulgaria Blackjack, Galaxy Baccarat 3, Galaxy Baccarat 2, Galaxy Baccarat 1, VA Bacarat 5, VA Bacarat 4, VA Bacarat 3, VA Bacarat 2, VA Bacarat 1, Sun Macau Baccarat 2, Sun Macau Baccarat 1, Bulgaria Baccarat 3, Bulgaria Baccarat 2, Bulgaria Baccarat 1, European Auto Roulette, Spanish Roulette, Galaxy Roulette, VA Roulette, Burgas Roulette, Portomaso Roulette, Oracle Roulette, Oracle 360 Roulette, Sun Macau Roulette, Bulgaria Roulette, Space XY, Sic Bo Macau, Sic Bo, Scratch Dice, Rocket Dice XY, Plinko XY, Plinko, Minesweeper XY, Minesweeper, Heads and Tails, Heads and Tails XY, Xmas Keno Cat, Christmas Party, Pachin Girl, Book Of Keno, Wheel Of Time, E.T. Races, Thimbles, Red Queen, Four Aces, More or Less, Heads and Tails, Roll The Dice, Penalty Shoot Out, Crown and Anchor, Mafia Syndicate, Bomb Squad, Magic Wheel, Courier Sweeper, Scratch Match, Rock Paper Scissors, Spaceman. คุณไม่สามารถใช้เงินโบนัสหรือเดิมพันโบนัสในเกมเหล่านี้ได้

  ไม่มีผลลัพธ์

  ไม่มีผลลัพธ์สำหรับ “” – กรุณาแก้ไขคำถามของคุณและลองอีกครั้ง