70 389.92 $
1 252.15 $edimu***
Wolf Fang
59.55 $
783***
Đăng ký
 • Đã yêu thích
 • Thỏa thuận người dùng

  1. Lời giới thiệu

  1.1. Bằng việc truy cập bất kỳ mục nào của câu lạc bộ (“Trang web”) của chúng tôi hoặc tạo tài khoản, người dùng đồng ý với tất cả điều khoản của Thỏa thuận người dùng (“Thỏa thuận”), Chính sách quyền riêng tư, điều khoản và điều kiện quảng cáo và quy tắc của trò chơi, tiền thưởng và ưu đãi đặc biệt xuất hiện trên Trang web theo thời gian. Khách hàng nên tự làm quen với tất cả điều khoản trong Thỏa thuận trước khi chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận. Nếu khách hàng không muốn hoặc không thể đồng ý và tuân thủ các điều khoản và điều kiện này, chúng tôi khuyên họ không nên tạo tài khoản hoặc sử dụng các dịch vụ của Trang web. Việc tiếp tục sử dụng Trang web sẽ đồng nghĩa với việc khách hàng chấp nhận hoàn toàn tất cả điều khoản trong Thỏa thuận này.

  Điều khoản và điều kiện chung

  2. Các bên

  2.1. Tất cả các yếu tố của Thỏa thuận, bao gồm việc sử dụng các đại từ “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “Công ty” đề cập đến công ty mà khách hàng đang ký kết thỏa thuận theo khoản trên.

  3. Các thay đổi đối với điều khoản và điều kiện

  3.1. Chúng tôi có quyền sửa đổi, chỉnh sửa, cập nhật và thay đổi Thỏa thuận vì một số lý do, bao gồm lý do thương mại và pháp lý, và các lý do liên quan đến dịch vụ khách hàng. Các mục cập nhật nhất của Thỏa thuận và ngày có hiệu lực của Thỏa thuận được trình bày trên Trang web. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng về bất kỳ thay đổi, sửa đổi và bổ sung nào bằng cách xuất bản văn bản của Thỏa thuận đã sửa đổi trên Trang web. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm khi đọc Thỏa thuận hiện tại. Công ty có quyền thực hiện các thay đổi đối với Trang web bất kỳ lúc nào và không cần thông báo cho khách hàng.

  3.2. Trong trường hợp không đồng ý với bất kỳ mục đã được sửa đổi nào của Thỏa thuận, khách hàng có quyền ngừng sử dụng Trang web. Việc tiếp tục sử dụng Trang web sau khi các mục đã được sửa đổi của Thỏa thuận có hiệu lực sẽ cấu thành sự chấp nhận hoàn toàn, bất kể khách hàng đã nhận được thông báo liên quan hay đã biết về những thay đổi thông qua Thỏa thuận đã được cập nhật hay chưa.

  4. Yêu cầu pháp lý

  4.1. Những người dưới 18 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu cần thiết để tham gia các trò chơi may rủi (“độ tuổi hợp pháp”) theo luật của một khu vực tài phán cụ thể sẽ bị cấm sử dụng Trang web. Việc sử dụng Trang web của những người dưới độ tuổi hợp pháp được coi là vi phạm trực tiếp Thỏa thuận. Vì lý do này, chúng tôi có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu xác nhận tuổi. Khách hàng có thể bị từ chối cung cấp dịch vụ và tài khoản của họ sẽ bị đình chỉ, nếu, theo yêu cầu, họ không cung cấp cho chúng tôi bằng chứng tài liệu rằng họ đã đủ độ tuổi hợp pháp.

  4.2. Trò chơi may rủi là bất hợp pháp tại một số khu vực tài phán nhất định. Bằng việc chấp nhận Thỏa thuận, khách hàng thừa nhận rằng Công ty không thể cung cấp các bảo đảm hoặc tư vấn pháp lý liên quan đến tính hợp pháp của việc sử dụng Trang web tại khu vực tài phán của khách hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng các dịch vụ của Trang web không vi phạm luật pháp của khu vực tài phán của người chơi. Khách hàng sẽ sử dụng các dịch vụ của Trang web theo ý của họ và chịu hoàn toàn trách nhiệm, có cân nhắc kỹ lưỡng mọi rủi ro có thể xảy ra.

  4.3. Chúng tôi không cố gắng hoặc có ý định cung cấp cho khách hàng những dịch vụ vi phạm luật pháp tại khu vực tài phán của họ. Bằng việc chấp nhận Thỏa thuận này, khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng việc họ sử dụng Trang web là tuân thủ các luật và quy định áp dụng tại khu vực tài phán của họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng bất hợp pháp các dịch vụ của Trang web.

  4.4. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các loại thuế và phí áp dụng cho bất kỳ khoản tiền thắng cược nào thu được từ việc sử dụng Trang web. Trong trường hợp tiền thắng cược phải chịu thuế theo quy định pháp luật của một khu vực tài phán cụ thể, khách hàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo tài liệu liên quan.

  4.5. Vì lý do pháp lý, chúng tôi không chấp nhận khách hàng có trụ sở tại các quốc gia sau: Mỹ, Ukraine, Iran, Triều Tiên, Sudan và Syria. Những người cư trú hoặc sinh sống trên lãnh thổ của các quốc gia này bị cấm tạo tài khoản hoặc nạp tiền trên Trang web. Danh sách các khu vực tài phán này có thể thay đổi và bất kỳ thay đổi nào như vậy có thể được Công ty thực hiện mà không cần thông báo trước cho khách hàng. Khách hàng đồng ý rằng họ sẽ không tạo tài khoản hoặc chuyển tiền vào tài khoản khi họ đang ở một trong các khu vực tài phán được liệt kê ở trên.

  5. Tạo tài khoản

  5.1. Để có thể truy cập vào tất cả dịch vụ chính của Trang web, khách hàng phải tạo một tài khoản. Để thực hiện việc này, khách hàng phải nhập địa chỉ email của họ và nhập mật khẩu mà họ sẽ sử dụng để truy cập vào tài khoản của họ trong tương lai. Khách hàng cũng phải cung cấp các thông tin cá nhân sau đây: số điện thoại và ngày sinh.

  5.2. Để xác minh tính hợp lệ của những thông tin này, Công ty có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu xác nhận danh tính. Nếu vì bất kỳ lý do gì, khách hàng không thể cung cấp tài liệu xác nhận danh tính của họ, Công ty có quyền đình chỉ tài khoản của khách hàng cho đến khi họ cung cấp các tài liệu đó hoặc đóng vĩnh viễn tài khoản của khách hàng trong trường hợp họ không cung cấp các tài liệu đó.

  5.3. Khách hàng xác nhận rằng khi đăng ký trên Trang web, họ đã nhập đầy đủ, chính xác và hợp lệ các thông tin cá nhân của họ, trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào, khách hàng sẽ ngay lập tức cập nhật hồ sơ của họ cho phù hợp. Việc không tuân thủ hoặc bỏ qua quy tắc này có thể dẫn đến việc áp dụng các hạn chế, tạm ngưng hoặc cấm tài khoản của khách hàng hoặc hủy thanh toán.

  5.4. Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào khi đăng ký trên Trang web, họ có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng bằng cách sử dụng trò chuyện trên web hoặc gửi email đến support@7slots.casino

  5.5. Mỗi khách hàng chỉ được phép tạo một tài khoản trên Trang web. Bất kỳ tài khoản nào khác được tạo bởi cùng một khách hàng sẽ được coi là tài khoản trùng lặp. Chúng tôi có quyền đóng các tài khoản đó và:

  5.5.1. Coi tất cả giao dịch được thực hiện bằng việc sử dụng một tài khoản trùng lặp là vô hiệu

  5.5.2. Từ chối hoàn trả bất kỳ khoản tiền nạp nào đã thực hiện hoặc các cược được đặt từ một tài khoản trùng lặp

  5.5.3. Yêu cầu tất cả tiền thắng cược, tiền thưởng và tiền thu được từ việc sử dụng tài khoản trùng lặp phải được trả lại cho chúng tôi. Khách hàng phải trả lại chúng tôi theo yêu cầu đầu tiên của chúng tôi.

  6. Định danh khách hàng (KYC) và chống rửa tiền

  6.1. Bằng việc chấp nhận Thỏa thuận này, khách hàng cam kết, đại diện và bảo đảm rằng:

  6.1.1. Khách hàng trên 18 tuổi hoặc đủ tuổi được coi là độ tuổi hợp pháp, có quyền hợp pháp để tham gia các trò chơi may rủi mà không vi phạm luật hiện hành của một khu vực tài phán cụ thể.

  6.1.2. Người chơi là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của tất cả các khoản tiền trên tài khoản của họ. Tất cả thông tin do người chơi cung cấp là đúng sự thật, hợp lệ, cập nhật và chính xác

  6.1.3. Khách hàng hoàn toàn nhận thức được rằng việc họ sử dụng Trang web có thể dẫn đến việc họ bị mất tiền và hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thua lỗ có thể xảy ra. Khách hàng đảm bảo rằng họ đang sử dụng Trang web theo ý muốn, ý chí của riêng họ và tự chịu rủi ro. Khách hàng không có quyền gửi bất kỳ khiếu nại nào chống lại Công ty liên quan đến chi phí hoặc thua lỗ của họ.

  6.1.4. Khách hàng hiểu rõ các nguyên tắc, quy tắc và thủ tục chung đằng sau việc cung cấp dịch vụ và các thông tin cụ thể của việc đánh bạc trực tuyến. Khách hàng thừa nhận rằng họ có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các thông tin, cược và trò chơi là chính xác. Khách hàng đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động hoặc việc làm nào có thể gây tổn hại đến danh tiếng của Công ty.

  6.2. Bằng việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận, khách hàng cho chúng tôi quyền tiến hành kiểm tra định kỳ (theo quyết định riêng của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của bên thứ ba, chẳng hạn như cơ quan quản lý) để xác minh danh tính của khách hàng và tính xác thực của thông tin họ đã cung cấp.

  6.3. Trong quá trình xác minh danh tính, khả năng rút tiền từ tài khoản của khách hàng có thể bị hạn chế.

  6.4. Nếu trong quá trình kiểm tra như vậy, chúng tôi xác định được rằng khách hàng đã cung cấp thông tin giả mạo, điều này sẽ cấu thành sự vi phạm các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận, do đó, chúng tôi sẽ có quyền đóng tài khoản của khách hàng ngay lập tức và từ chối quyền truy cập của khách hàng vào các dịch vụ của Trang web, cùng bất kỳ hành động nào khác theo quyết định của chúng tôi.

  6.5. Nếu chúng tôi không thể xác minh rằng khách hàng đủ độ tuổi hợp pháp, chúng tôi có quyền tạm ngưng tài khoản của khách hàng. Trong trường hợp khách hàng chưa đủ độ tuổi hợp pháp khi thực hiện các hoạt động trên Trang web:

  6.5.1. Tài khoản của người chơi sẽ bị đóng

  6.5.2. Số tiền trong tài khoản của họ sẽ được hoàn trả, còn tất cả giao dịch tài chính được thực hiện trong khoảng thời gian nhất định sẽ bị coi là vô hiệu

  6.5.3. Tất cả các cược đã đặt trong khoảng thời gian nhất định sẽ bị hủy và hoàn trả

  6.5.4. Mọi khoản tiền thắng cược thu được trong thời gian người chơi chưa đủ độ tuổi hợp pháp sẽ bị coi là vô hiệu. Khách hàng phải trả lại, theo yêu cầu đầu tiên của chúng tôi, tất cả số tiền đã rút từ tài khoản của họ.

  7. Tên người dùng, mật khẩu và tính bảo mật

  7.1. Khi đã tạo tài khoản trên Trang web, khách hàng có nghĩa vụ giữ bí mật tên người dùng và mật khẩu của họ, và trong mọi trường hợp, họ không được tiết lộ thông tin này cho bên thứ ba. Trong trường hợp khách hàng mất thông tin đăng nhập tài khoản, họ có thể lấy hoặc khôi phục những thông tin này bằng cách nhấn “Khôi phục mật khẩu”.

  7.2. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính bảo mật của mật khẩu của họ, cũng như đối với bất kỳ hành động hoặc giao dịch nào được thực hiện trên tài khoản của họ. Hơn nữa, khách hàng phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà họ phải chịu do hành động của bên thứ ba.

  7.3. Trong trường hợp có vi phạm tính bảo mật hoặc có truy cập trái phép vào tài khoản của khách hàng, khách hàng phải thông báo ngay cho Công ty. Nếu cần thiết, khách hàng phải xuất trình bằng chứng cho Công ty về việc truy cập trái phép đã thực sự diễn ra. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà khách hàng phải gánh chịu từ việc bên thứ ba sử dụng không đúng cách hoặc cẩu thả tên người dùng và mật khẩu của khách hàng hoặc do truy cập trái phép vào tài khoản.

  8. Nạp tiền vào và rút tiền từ tài khoản

  8.1. Để tham gia các trò chơi may rủi trên Trang web, khách hàng phải nạp một số tiền nhất định vào tài khoản.

  8.2. Khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng:

  8.2.1. Tiền được nạp vào tài khoản của họ không được thực hiện thông qua các phương tiện phạm pháp, bất hợp pháp hoặc bị cấm

  8.2.2. Họ sẽ không từ chối các giao dịch đã được hoàn thành hoặc tranh chấp hoặc hủy bỏ các khoản thanh toán đã hoàn thành có thể dẫn đến việc hoàn trả tiền cho bên thứ ba và cho phép bên thứ ba thoát khỏi trách nhiệm pháp lý.

  8.3. Chúng tôi không nhận tiền từ bên thứ ba: bạn bè, người thân hay đối tác. Khách hàng chỉ được nạp tiền từ tài khoản, thẻ ghi nợ của chính họ hoặc hệ thống thanh toán đã được đăng ký bằng tên của khách hàng. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra có sự vi phạm điều kiện này, tất cả tiền thắng cược có thể bị tịch thu.

  8.4. Trong trường hợp yêu cầu chuyển khoản ngân hàng nhằm mục đích trả lại tiền cho chủ sở hữu hợp pháp của số tiền đó, người nhận sẽ chịu mọi chi phí và lệ phí.

  8.5. Chúng tôi không chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt. Chúng tôi có thể sử dụng các tổ chức xử lý thanh toán điện tử hoặc các cơ sở tài chính khác nhau để xử lý các khoản thanh toán điện tử, bao gồm các khoản thanh toán đến và các khoản rút tiền của khách hàng. Khách hàng hoàn toàn chấp nhận các quy tắc và điều khoản và điều kiện của các cơ sở đó, trừ trường hợp các điều khoản và điều kiện của các cơ sở đó mâu thuẫn với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận.

  8.6. Khách hàng đồng ý không từ chối, vô hiệu hoặc hủy bỏ các giao dịch được xử lý thông qua tài khoản của họ. Hơn nữa, trong mỗi trường hợp như vậy, khách hàng phải hoàn trả hoặc bồi thường cho số tiền chưa được chuyển, bao gồm bất kỳ chi phí nào mà chúng tôi có thể phải chịu trong quá trình thu tiền từ khách hàng.

  8.7. Nếu chúng tôi nghi ngờ rằng một khoản tiền nạp đã được thực hiện thông qua các phương tiện gian lận, chúng tôi có quyền cấm tài khoản của khách hàng, cũng như hủy bỏ mọi giao dịch rút tiền và thu hồi bất kỳ khoản tiền thắng cược nào. Chúng tôi có quyền thông báo cho các cơ quan có liên quan về bất kỳ khoản thanh toán gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp nào. Chúng tôi có quyền thuê một nhân viên thu nợ để thu hồi các khoản thanh toán. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng, bất kể chúng có bị đánh cắp hay không.

  8.8. Chúng tôi có quyền sử dụng số dư tài khoản dương của khách hàng để đòi lại bất kỳ khoản tiền nào mà khách hàng nợ Công ty, kể cả trong trường hợp có các cược trùng lặp theo khoản 9.5.5. (Thông đồng, các hành động gây hiểu lầm, hoạt động gian lận và tội phạm) hoặc khoản 14. (Lỗi và tính toán sai).

  8.9. Khách hàng hoàn toàn công nhận và chấp nhận rằng tài khoản của họ không phải là tài khoản ngân hàng. Do đó, không có hình thức bảo hiểm, tín dụng, bảo lãnh hoặc bất kỳ biện pháp bảo mật nào khác được hệ thống bảo hiểm tiền gửi hoặc các hệ thống bảo hiểm khác áp dụng cho tài khoản. Các khoản tiền trong tài khoản của khách hàng sẽ không được trả lãi suất.

  8.10. Khách hàng có quyền yêu cầu rút tiền từ tài khoản của họ với điều kiện:

  8.10.1. Tất cả khoản thanh toán được thực hiện cho tài khoản đều đã được xác minh và không có khoản nào trong số chúng bị hủy hoặc từ chối

  8.10.2. Quá trình xác minh được thảo luận trong mục 6 đã được hoàn thành một cách hợp lệ

  8.11. Khi xử lý yêu cầu rút tiền, phải tính đến những điều sau:

  8.11.1. Hồ sơ của khách hàng phải hoàn chỉnh và địa chỉ email được liên kết với hồ sơ đó phải đã được xác minh

  8.11.2. Phải rút tiền bằng cùng một phương thức đã được sử dụng để nạp tiền

  8.11.3. Nếu khách hàng yêu cầu rút số tiền vượt quá 1.000 USD, họ phải hoàn tất thủ tục xác minh danh tính. Để thực hiện việc này, khách hàng phải gửi cho chúng tôi bản sao hoặc ảnh kỹ thuật số của tài liệu xác nhận danh tính của họ. Khi nạp tiền bằng thẻ tín dụng, khách hàng phải gửi cho chúng tôi bản sao hình ảnh của cả hai mặt của thẻ này. Số thẻ phải hiển thị sáu chữ số đầu tiên và bốn chữ số cuối, còn mã CVV2 có thể được che khuất.

  8.11.4. Nếu tại thời điểm yêu cầu thực hiện rút tiền, tổng số tiền đặt cược của khách hàng bằng cách sử dụng tiền thật nhỏ hơn gấp đôi số tiền nạp của họ, Công ty có quyền thu phí từ 10% - 30% số tiền rút. Phí sẽ được trừ vào số dư thực của khách hàng.

  Giá trị của khoản phí phụ thuộc vào trạng thái chương trình khách hàng thân thiết:

  • Bạc: 30% số tiền rút
  • Vàng: 20% số tiền rút
  • Bạch kim, Kim cương, Siêu VIP - 10% số tiền rút

  Khách hàng là Người mới và khách hàng có trạng thái Đồng không thể rút tiền cho đến khi họ đặt cược gấp đôi số tiền nạp của họ.

  Ví dụ: Bạn đã đạt đến trạng thái Bạch kim. Tại thời điểm rút tiền, bạn đã đặt cược ít hơn gấp đôi số tiền nạp của bạn. Nếu bạn yêu cầu rút số tiền là 300 $, thì số tiền 30 $ sẽ bị giữ lại trong tài khoản của bạn, tức là 10% giá trị của số tiền mà bạn yêu cầu rút. Do đó, để rút thành công số tiền 300 $, bạn phải có ít nhất 330 $ trong số dư. Để thực hiện rút tiền miễn phí, khách hàng phải đặt cược gấp đôi số tiền họ nạp.

  8.11.5. Chỉ những cược do khách hàng đặt vào máy đánh bạc (slot) mới được tính khi tính tổng tiền cược. Cược vào các loại trò chơi khác (roulette, trò chơi bài) sẽ không được tính.

  8.11.6. Các cược đặt tại “Aviator”, "Lucky Crumbling", "Save The Hamster", "High Striker", "Football Manager" không được tính vào đặt cược tiền nạp.

  8.12. Chúng tôi có quyền tính phí bao gồm mọi chi phí phát sinh từ phía chúng tôi khi rút bất kỳ khoản tiền nào chưa được sử dụng trong trò chơi.

  8.13. Số tiền rút lên đến 299 $ sẽ được trả vào tài khoản của khách hàng trong vòng ba ngày kể từ thời điểm gửi yêu cầu rút tiền, trừ các ngày cuối tuần và ngày lễ.

  8.14. Số tiền rút là 300-1 400 $ sẽ được trả vào tài khoản của khách hàng trong vòng năm ngày kể từ thời điểm gửi yêu cầu rút tiền, không bao gồm các ngày cuối tuần và ngày lễ.

  8.15. Số tiền rút là 1 400-6 699 $ sẽ được trả vào tài khoản của khách hàng trong vòng 14 ngày kể từ thời điểm gửi yêu cầu rút tiền, không bao gồm cuối tuần và ngày lễ.

  8.16. Số tiền rút là 6 700-13 499 $ sẽ được trả vào tài khoản của khách hàng trong vòng 21 ngày kể từ thời điểm gửi yêu cầu rút tiền, trừ các ngày cuối tuần và ngày lễ.

  8.17. Số tiền rút trên 13 500 $ sẽ được trả vào tài khoản của khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ khi gửi yêu cầu rút tiền và số tiền rút không quá 13 500 $ sẽ được trả vào tài khoản của khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu rút tiền.

  8.18. Thời gian rút tiền được tính từ lần tạo yêu cầu rút tiền cuối cùng.

  8.19. Khi yêu cầu rút số tiền nhiều hơn 250 $ , những yêu cầu đó sẽ được chia thành nhiều yêu cầu rút tiền, mỗi yêu cầu rút tiền có giá trị 250 $ . Các giới hạn này được thiết lập bởi hệ thống thanh toán mà chúng tôi sử dụng để xử lý các khoản thanh toán. Tuy nhiên, không có giới hạn về số tiền khách hàng có thể rút từ tài khoản của họ.

  8.20. Thời hạn rút tiền có thể lâu hơn thời hạn được nêu trong các khoản 8.13 - 8.17 do khối lượng công việc tăng lên trong bộ phận tài chính, các thủ tục xác minh danh tính hoặc các kiểm tra cần thiết khác. Khách hàng có thể tìm hiểu về lý do của bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc rút tiền của họ bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của Trang web.

  9. Điều khoản và điều kiện cho Dịch vụ 1 lần nhấp

  9.1. Bạn đồng ý thanh toán cho tất cả các dịch vụ và/hoặc sản phẩm hoặc các dịch vụ bổ sung khác mà bạn đặt hàng qua Trang web, cũng như tất cả các chi phí bổ sung (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ khoản thuế, nghĩa vụ nào, v.v. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện đúng hạn tất cả các khoản thanh toán. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chỉ tạo điều kiện cho các khoản thanh toán với số tiền do Trang web chỉ định và sẽ không chịu trách nhiệm đối với các khoản thanh toán của người dùng Trang web đối với số tiền bổ sung được liệt kê ở trên. Sau khi nhấn nút “Thanh toán”, khoản thanh toán sẽ được coi là đã được xử lý và hoàn tất không thể thay đổi được. Bằng việc nhấn “Thanh toán”, khách hàng chấp nhận rằng họ sẽ không thể hủy thanh toán hoặc không thể yêu cầu hủy thanh toán đó. Bằng việc gửi yêu cầu thông qua Trang web, khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng họ không vi phạm luật pháp của bất kỳ quốc gia nào. Hơn nữa, bằng việc chấp nhận các quy định của các quy tắc này (và/hoặc Điều khoản và điều kiện), khách hàng, với tư cách là chủ sở hữu thẻ thanh toán, xác nhận rằng họ có quyền sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang web.

  9.2. Bằng việc sử dụng các dịch vụ của Trang web, nơi cung cấp các dịch vụ cụ thể như đánh bạc, khách hàng cung cấp một xác nhận có tính ràng buộc về mặt pháp lý rằng họ đã đạt đến hoặc trên độ tuổi hợp pháp được pháp luật trong khu vực tài phán của họ cho phép sử dụng các dịch vụ do Trang web cung cấp.

  9.3. Bằng việc sử dụng các dịch vụ của Trang web, khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về việc tuân thủ luật pháp của bất kỳ tiểu bang nào mà dịch vụ này đang được sử dụng, và xác nhận rằng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vi phạm bất hợp pháp hoặc trái phép nào như vậy. Bằng việc đồng ý sử dụng các dịch vụ của Trang web, khách hàng đại diện và đảm bảo rằng việc xử lý bất kỳ khoản thanh toán nào của họ sẽ được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và họ không có quyền hợp pháp hoàn lại tiền cho bất kỳ dịch vụ và/hoặc sản phẩm nào mà họ đã mua, và bạn không thể hủy thanh toán bằng bất kỳ phương tiện nào khác. Nếu khách hàng muốn chọn không sử dụng dịch vụ cho lần mua bất kỳ dịch vụ và/hoặc sản phẩm tiếp theo nào của bạn, họ có thể chọn không tham gia dịch vụ được đề cập thông qua cài đặt Tài khoản của bạn trên Trang web.

  9.4. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự từ chối/không có khả năng xử lý dữ liệu liên quan đến thẻ thanh toán của khách hàng hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào bị từ chối do ngân hàng phát hành không nhận được ủy quyền hoàn tất thanh toán bằng thẻ thanh toán của khách hàng. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ không chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng hoặc giá cả của bất kỳ dịch vụ và/hoặc sản phẩm nào do khách hàng cung cấp hoặc mua trên Trang web bằng thẻ của họ. Khi thanh toán cho bất kỳ dịch vụ và/hoặc sản phẩm nào trên Trang web, trước hết khách hàng phải chịu trách nhiệm tuân thủ các điều khoản sử dụng của Trang web. Chúng tôi yêu cầu khách hàng lưu ý rằng, với tư cách là chủ sở hữu thẻ thanh toán, họ hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán kịp thời cho bất kỳ dịch vụ và/hoặc sản phẩm nào mà họ đặt hàng qua Trang web và tất cả các chi phí/lệ phí bổ sung liên quan đến khoản thanh toán này. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chỉ tạo điều kiện cho các khoản thanh toán với số tiền do Trang web chỉ định và không chịu trách nhiệm về bất kỳ giá cả, tổng giá và/hoặc tổng số tiền.

  9.5. Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào do khách hàng không đồng ý với các điều khoản và điều kiện trên và/hoặc các lý do khác, chúng tôi yêu cầu họ nhanh chóng từ chối thanh toán, và nếu cần, hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ hỗ trợ khách hàng.

  10. Thông đồng, các hành động gây hiểu lầm, hoạt động gian lận và tội phạm

  10.1. Các loại hoạt động sau đây bị nghiêm cấm; nếu bất kỳ hành động nào sau đây được thực hiện, hành động này sẽ được coi là vi phạm trực tiếp Thỏa thuận:

  10.1.1. Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

  10.1.2. Các hoạt động bất hợp pháp: gian lận và sử dụng phần mềm độc hại, bot và các lỗi trong phần mềm của Trang web

  10.1.3. Hoạt động gian lận liên quan đến việc sử dụng dữ liệu thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ đã bị đánh cắp, sao chép hoặc có được thông qua các phương tiện bất hợp pháp khác để nạp tiền

  10.1.4. Tham gia vào hoạt động tội phạm, rửa tiền và các hoạt động khác, có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự

  10.1.5. Tham gia, cố gắng tham gia hoặc có ý định thông đồng tội phạm với người chơi khác khi chơi trên Trang web

  10.2. Chúng tôi có quyền đình chỉ, hủy bỏ hoặc thu hồi các khoản thanh toán hoặc tiền thắng cược liên quan đến quỹ tiền thưởng nếu chúng tôi nghi ngờ rằng khách hàng đang cố tình lạm dụng chúng.

  10.3. Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý được pháp luật cho phép để ngăn chặn và phát hiện sự thông đồng gian lận và những bên tham gia trực tiếp vào việc đó, đảm bảo thực hiện các biện pháp thích hợp để chống lại những người đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất hoặc thiệt hại mà khách hàng phải gánh chịu do hoạt động gian lận. Chúng tôi sẽ thực hiện hành động thích hợp theo quyết định riêng của chúng tôi trong những trường hợp như vậy.

  10.4. Khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho chúng tôi nếu họ nghi ngờ rằng một người khác đang tham gia vào hoạt động thông đồng hoặc gian lận. Có thể liên hệ với chúng tôi qua email.

  10.5. Chúng tôi có quyền chặn quyền truy cập của khách hàng vào Trang web và cấm tài khoản của họ mà không cần thông báo trước nếu họ bị nghi ngờ có hoạt động gian lận. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoàn trả hoặc bồi thường bất kỳ khoản tiền nào được giữ trên tài khoản của những khách hàng đó. Hơn nữa, chúng tôi có quyền thông báo cho các cơ quan thực thi pháp luật về bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Khách hàng phải hoàn toàn hợp tác với chúng tôi trong việc điều tra các trường hợp như vậy.

  10.6. Khách hàng bị nghiêm cấm sử dụng các dịch vụ và phần mềm của Trang web cho bất kỳ hoạt động hoặc giao dịch gian lận hoặc bất hợp pháp nào theo quy định của pháp luật tại khu vực tài phán của họ. Nếu được xác lập hoặc phát hiện ra rằng khách hàng tham gia vào các hành động như vậy, Công ty có thể đình chỉ hoặc cấm tài khoản của khách hàng và giữ lại bất kỳ khoản tiền nào được giữ trong đó. Khách hàng sẽ không có quyền gửi bất kỳ khiếu nại nào chống lại Công ty trong những trường hợp như vậy.

  11. Các hoạt động bị cấm khác trên trang web

  11.1. Nghiêm cấm sử dụng ngôn ngữ gây hấn, xúc phạm, thô tục hoặc đe dọa trên Trang web hoặc thực hiện các hành vi bạo lực chống lại nhân viên của Trang web và các khách hàng khác.

  11.2. Nghiêm cấm tải lên Trang web bất kỳ thông tin nào có khả năng làm gián đoạn hoạt động của Trang web hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Trang web. Trong trường hợp này, điều này có nghĩa là vi rút, phần mềm độc hại, thư hàng loạt và thư rác - tất cả đều bị nghiêm cấm. Hơn nữa, khách hàng không được xóa, thay đổi hoặc chỉnh sửa thông tin đã đăng trên Trang web.

  11.3. Khách hàng được phép sử dụng Trang web chỉ dành riêng cho mục đích giải trí. Nghiêm cấm sao chép toàn bộ hoặc một phần Trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty.

  11.4. Khách hàng hứa không tham gia vào hoạt động nhằm mục đích tấn công hệ thống bảo mật của Trang web, truy cập trái phép vào dữ liệu bị hạn chế hoặc thực hiện các cuộc tấn công DDoS. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp đối với những khách hàng bị nghi ngờ vi phạm quy tắc này - cấm hoàn toàn việc truy cập Trang web và cấm tài khoản. Hơn nữa, chúng tôi có quyền thông báo cho các cơ quan chức năng thích hợp về các hoạt động bất hợp pháp của khách hàng.

  11.5. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí và tổn thất nào mà khách hàng của chúng tôi hoặc bên thứ ba có thể gánh chịu do trục trặc kỹ thuật do vi rút tấn công hoặc các hành vi độc hại khác chống lại Trang web.

  11.6. Nghiêm cấm chuyển nhượng hoặc bán tài khoản của khách hàng này cho khách hàng khác.

  12. Thời hạn hiệu lực và việc hủy bỏ Thỏa thuận

  12.1. Chúng tôi có quyền xóa tài khoản của khách hàng (bao gồm tên người dùng và mật khẩu) mà không cần thông báo trước trong các trường hợp sau:

  12.1.1. Công ty quyết định ngừng cung cấp dịch vụ cho tất cả người chơi hoặc cho một người dùng cụ thể

  12.1.2. Tài khoản của khách hàng được liên kết với tài khoản đã xóa trước đó theo bất kỳ cách nào

  12.1.3. Tài khoản của khách hàng được liên kết với tài khoản hiện đang bị cấm - trong trường hợp này, chúng tôi có quyền đóng tài khoản, bất kể cách thức liên kết là gì, và chặn hoàn toàn thông tin đăng nhập của các tài khoản này. Trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận, mọi khoản tiền còn lại trong tài khoản sẽ được hoàn trả trong một khoảng thời gian nhất định, ngay sau khi bất kỳ số tiền nào mà khách hàng nợ Công ty đã được yêu cầu và thu hồi.

  12.1.4. Khách hàng tham gia vào thông đồng tội phạm hoặc cố gắng hack hệ thống

  12.1.5. Người chơi can thiệp vào hoạt động của phần mềm của Trang web hoặc cố gắng điều khiển nó

  12.1.6. Khách hàng sử dụng tài khoản của họ cho các mục đích có thể được coi là bất hợp pháp theo luật pháp của khu vực tài phán của họ

  12.1.7. Người chơi xuất bản thông tin có tính chất xúc phạm hoặc hạ thấp trên Trang web

  12.2. Chúng tôi có quyền đóng tài khoản của khách hàng hoặc hủy bỏ Thỏa thuận bằng cách gửi thông báo cho khách hàng về việc này bằng email đến địa chỉ email được nêu trong thông tin liên hệ của họ. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện hành động đó, ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 9 (Thông đồng, các hành động gây hiểu lầm, hoạt động gian lận và tội phạm) và 16 (Vi phạm điều khoản và điều kiện) của Thỏa thuận này, chúng tôi phải trả lại cho khách hàng bất kỳ khoản tiền nào trong tài khoản của họ. Nếu chúng tôi không thể liên hệ với khách hàng vì bất kỳ lý do gì, số tiền sẽ tạm thời được cộng vào tài khoản của Công ty hoặc của cơ quan quản lý.

  12.3. Nếu một tài khoản bị cấm hoặc bị xóa, số tiền có trong tài khoản đó tại thời điểm đóng tài khoản sẽ không được hoàn trả. Không có khoản tiền nào khác có thể được cộng vào hoặc rút khỏi tài khoản đó.

  12.4. Nếu tài khoản của khách hàng bị đóng, không bên nào có nghĩa vụ đối với bên kia.

  13. Các thay đổi đối với Trang web

  13.1. Chúng tôi có quyền, bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc bổ sung các dịch vụ được cung cấp trên Trang web nhằm mục đích duy trì hoặc cập nhật trang web.

  14. Lỗi hệ thống

  14.1. Nếu Trang web bị trục trặc trong quá trình chơi trò chơi, Công ty sẽ cố gắng khắc phục tình trạng này càng sớm càng tốt. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trục trặc công nghệ thông tin do thiết bị khách hàng sử dụng để truy cập vào Trang Web hoặc bất kỳ lỗi nào của nhà cung cấp dịch vụ internet.

  15. Lỗi và tính toán sai

  15.1. Chúng tôi có quyền hạn chế hoặc hủy bỏ bất kỳ cược nào.

  15.2. Nếu khách hàng đang sử dụng số tiền đã được cộng vào tài khoản của họ do sai sót để đặt cược và chơi trò chơi, chúng tôi có thể hủy các cược đó và mọi khoản tiền thắng cược thu được. Nếu những khoản tiền đó dẫn đến việc được thanh toán bằng tiền mặt, thì những khoản tiền này sẽ được coi là đã cho khách hàng vay và khách hàng có nghĩa vụ trả lại cho chúng tôi theo yêu cầu đầu tiên của chúng tôi.

  15.3. Công ty và các nhà cung cấp dịch vụ của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại, bao gồm cả việc mất tiền thắng cược, phát sinh do bất kỳ lỗi nào, cho dù thuộc về phía khách hàng hay chúng tôi.

  15.4. Công ty cùng với các nhà phân phối, affiliate, bên được cấp phép và các công ty con, bao gồm cả nhân viên và người quản lý của họ, sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc chặn hoặc sử dụng sai bất kỳ thông tin nào được truyền qua Internet.

  16. Giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi

  16.1. Cá nhân khách hàng quyết định có sử dụng dịch vụ của Trang web hay không và bất kỳ hành động nào, cùng với hậu quả của việc đó, là kết quả của quyết định cá nhân của người chơi theo quyết định riêng của họ và tự chịu rủi ro.

  16.2. Trang web hoạt động tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo hoặc tuyên bố bổ sung nào liên quan đến Trang web hoặc các dịch vụ được cung cấp trên đó, và do đó loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi (trong phạm vi được pháp luật cho phép) liên quan đến bất kỳ đảm bảo nào.

  16.3. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm pháp luật nào, sơ suất, thất thoát doanh thu, thiệt hại hoặc tổn thất mà hiện tại chúng tôi không thể dự phòng.

  16.4. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào có thể truy cập được thông qua Trang web này.

  17. Vi phạm điều khoản và điều kiện

  17.1. Khách hàng phải hoàn trả cho Công ty bất kỳ khoản phí, yêu cầu bồi thường và chi phí nào (bao gồm cả phí pháp lý) có thể phát sinh do họ vi phạm các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận.

  17.2. Khách hàng đồng ý hoàn toàn bồi thường, bảo vệ các lợi ích của Công ty, các đối tác, nhân viên và giám đốc trước mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, chi phí, tổn thất và chi phí phát sinh từ:

  17.2.1. Người chơi vi phạm các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận

  17.2.2. Khách hàng vi phạm pháp luật hoặc quyền của bên thứ ba

  17.2.3. Bất kỳ người nào khác có quyền truy cập vào các dịch vụ của Trang web bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của khách hàng, có hoặc không có sự cho phép của người chơi

  17.2.4. Chiếm đoạt bất kỳ khoản tiền thắng cược nào thu được do kết quả của những điều trên

  17.3. Nếu khách hàng vi phạm các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận, chúng tôi có quyền:

  17.3.1. Thông báo cho người chơi rằng họ đang vi phạm các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận thông qua các hành động của họ và yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các hành động bị cấm

  17.3.2. Tạm thời đình chỉ tài khoản của khách hàng

  17.3.3. Cấm tài khoản của người chơi mà không có thông báo trước

  17.3.4. Thu hồi từ tài khoản của khách hàng số tiền đã thanh toán, tiền thắng cược hoặc tiền thưởng có được do vi phạm các điều khoản và điều kiện

  17.4. Chúng tôi có quyền vô hiệu tên người dùng và mật khẩu của khách hàng trong trường hợp họ không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận.

  18. Quyền sở hữu trí tuệ

  18.1. Tất cả nội dung của Trang web đều tuân theo bản quyền và các quyền sở hữu khác thuộc về Công ty. Tất cả tài liệu có thể tải xuống và có thể in được xuất hiện trên Trang web chỉ có thể được tải xuống một máy tính. Việc in ấn các tài liệu đó chỉ được phép cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.

  18.2. Việc sử dụng Trang web không mang lại cho khách hàng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc về Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

  18.3. Nghiêm cấm sử dụng hoặc sao chép bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu, logo hoặc bất kỳ tài liệu tiếp thị nào khác được hiển thị trên Trang web.

  18.4. Khách hàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn nào phát sinh từ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào từ phía họ. Người dùng phải thông báo ngay cho Công ty nếu họ biết về bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào và phải cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết trong việc tiến hành bất kỳ cuộc điều tra nào mà Công ty có thể thực hiện dựa trên thông tin được cung cấp.

  19. Dữ liệu cá nhân

  19.1. Chúng tôi có nghĩa vụ tuân thủ các yêu cầu bảo vệ dữ liệu trong phạm vi Công ty sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập do người dùng truy cập Trang web. Do đó, chúng tôi cực kỳ coi trọng nghĩa vụ của chúng tôi đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng. Công ty sử dụng dữ liệu cá nhân do khách hàng cung cấp hoàn toàn tuân thủ chính sách quyền riêng tư.

  19.2. Bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân, khách hàng chấp nhận rằng chúng tôi có quyền xử lý dữ liệu cá nhân của họ cho các mục đích được mô tả trong Thỏa thuận hoặc để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định.

  19.3. Theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, chúng tôi cam kết không chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng với bất kỳ ai ngoại trừ nhân viên của chúng tôi, những người sẽ sử dụng riêng dữ liệu này để cải thiện dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

  19.4. Chúng tôi sẽ lưu trữ một bản sao của tất cả thư từ mà khách hàng của chúng tôi gửi cho chúng tôi để ghi lại chính xác tất cả thông tin chúng tôi nhận được.

  20. Sử dụng Cookie trên Trang web

  20.1. Chúng tôi sử dụng cookie để cho phép Trang web hoạt động. Cookie là các tệp văn bản nhỏ, đặc biệt được lưu trữ trên máy tính của người dùng bất cứ khi nào họ truy cập Trang web. Sử dụng Cookie, chúng tôi có thể nhận ra từng người dùng khi họ quay lại Trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin bổ sung về cách sử dụng và xóa cookie trên trang web sau: www.aboutcookies.org. Xin lưu ý rằng việc xóa cookie của chúng tôi có thể khiến quyền truy cập của khách hàng vào một số mục và chức năng của Trang web của chúng tôi bị hạn chế.

  21. Khiếu nại và thông báo

  21.1. Nếu khách hàng muốn đưa ra bất kỳ khiếu nại nào chống lại hoạt động của Trang web, trước tiên họ phải gửi khiếu nại đến đội ngũ hỗ trợ khách hàng càng sớm càng tốt.

  21.2. Khách hàng chấp nhận rằng hồ sơ tranh chấp, được lưu trữ trên máy chủ, có thể được sử dụng làm bằng chứng khi xem xét khiếu nại của họ.

  21.3. Khách hàng chấp nhận rằng kết quả của các trò chơi trên Trang web được xác định bởi một trình tạo số ngẫu nhiên, tạo ra kết quả một cách ngẫu nhiên. Nếu có sự khác biệt giữa kết quả của trò chơi trên máy tính của khách hàng và kết quả trên máy chủ, thì kết quả trên máy chủ sẽ được coi là đúng. Nếu có sự khác biệt trong hiển thị số dư của khách hàng, số dư trên máy chủ sẽ luôn chiếm ưu thế. Tiền trong tài khoản của khách hàng có thể bị mất do lỗi của con người hoặc lỗi kỹ thuật.

  22. Trường hợp bất khả kháng

  22.1. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không có hiệu lực nào trong việc thực hiện các nghĩa vụ được liệt kê trong Thỏa thuận trong trường hợp điều này là do nguyên nhân bất khả kháng, có nghĩa là thiên tai, chiến tranh, bất ổn dân sự, tranh chấp lao động, gián đoạn tới các tiện ích công cộng, hoặc DDoS và các cuộc tấn công trực tuyến khác có khả năng tác động tiêu cực đến hoạt động của Trang web.

  22.2. Hoạt động của Trang web sẽ được coi là tạm ngừng trong khi trường hợp bất khả kháng vẫn còn và việc thực hiện các nghĩa vụ sẽ bị tạm dừng trong khoảng thời gian này. Công ty phải sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có để tìm ra các giải pháp cho phép Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình đối với khách hàng cho đến khi sự kiện bất khả kháng qua đi.

  23. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

  23.1. Nếu chúng tôi không thể đảm bảo khách hàng thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của họ hoặc nếu chúng tôi không thực hiện bất kỳ biện pháp bảo vệ pháp lý nào mà chúng tôi được hưởng, thì điều này sẽ không được coi là sự từ bỏ sự bảo vệ pháp lý đó, cũng như sẽ không giải phóng người chơi khỏi nghĩa vụ của họ.

  24. Tính hiệu lực từng phần

  24.1. Nếu bất kỳ khoản nào trong Thỏa thuận trở nên vô hiệu, không hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị cắt khỏi phần còn lại của Thỏa thuận. Thỏa thuận sẽ vẫn hoàn toàn có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Trong trường hợp đó, mục được coi là không hợp lệ sẽ được sửa đổi để phù hợp với các quy định mới.

  25. Đường link

  25.1. Trang web có thể lưu trữ các đường link đến các trang web khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của các trang web khác, các hành động hoặc không hành động của chủ sở hữu của chúng, hoặc nội dung quảng cáo và tài trợ của bên thứ ba. Các hyperlink đến các trang web khác được cung cấp hoàn toàn cho mục đích tham khảo. Khách hàng tự chịu rủi ro khi sử dụng.

  26. Chương trình khách hàng thân thiết

  26.1. Khách hàng sẽ nhận được điểm đặc biệt cho mỗi lần đặt cược bằng số dư thực của họ. Số điểm mà khách hàng kiếm được sẽ xác định trạng thái của họ trong chương trình khách hàng thân thiết. Điểm cũng có thể được chuyển đổi thành tiền thật với tỷ giá đặc biệt và được sử dụng để đặt cược trong tương lai.

  26.2. Số điểm kiếm được sẽ tăng lên với mỗi lần đặt cược. Với mỗi 3 $ trong trò chơi máy đánh bạc, khách hàng sẽ nhận được một điểm. Lưu ý: điểm chỉ được cộng cho người dùng để chơi trong các trò chơi máy đánh bạc (slot); không có điểm nào được thưởng cho cược được đặt trong các loại trò chơi khác.

  26.3. Số điểm mà khách hàng có được sẽ xác định trạng thái cá nhân của họ. Tổng cộng có bảy trạng thái:

  1. Người mới (0–100 điểm)
  2. Đồng (100–500 điểm)
  3. Bạc (500–2 500 điểm)
  4. Vàng (2 500–12 500 điểm)
  5. Bạch kim (12 500–25 000 điểm)
  6. Kim cương (25 000–50 000 điểm)
  7. Siêu VIP (50 000+ điểm)

  26.4. Khách hàng phải xác minh địa chỉ email trước khi được đổi điểm sang tiền thật.

  26.5. Có một số tỷ giá khác nhau để quy đổi điểm sang tiền. Tỷ giá phụ thuộc vào trạng thái của khách hàng. Ngoài ra, khi trạng thái của khách hàng tăng lên, họ sẽ được trao các phần thưởng đặc biệt:

  Trạng thái Số điểm Tỷ giá Tiền thưởng
  Người mới 0–100 điểm 400:1
  Đồng 100–500 điểm 350:1
  Bạc 500–2 500 điểm 300:1
  Vàng 2 500–12 500 điểm 250:1 25 $
  Bạch kim 12 500–25 000 điểm 200:1 50 $ vào số dư của bạn
  Kim cương 25 000–50 000 điểm 150:1 100 $ vào số dư của bạn
  Siêu VIP 50 000+ điểm 100:1 250 $ vào số dư của bạn

  26.6. Khách hàng có thể xem họ có bao nhiêu điểm và đổi chúng sang tiền trong tài khoản của họ. Họ có thể làm điều này bằng cách nhấn vào biểu tượng trạng thái.

  26.7. Chúng tôi có quyền xóa điểm khỏi tài khoản của khách hàng nếu họ không sử dụng chúng từ sáu tháng trở lên.

  26.8. Nếu chúng tôi nghi ngờ khách hàng lạm dụng hoặc cố gắng sử dụng sai mục đích điểm thưởng hoặc bất kỳ hình thức khuyến mãi nào khác, bao gồm cả việc lạm dụng việc thiếu thông tin nhất định trong Thỏa thuận, chúng tôi có quyền ngăn cấm, từ chối hoặc giữ lại việc thanh toán điểm thưởng hoặc bất kỳ ưu đãi nào khác. Chúng tôi cũng có quyền thay đổi tạm thời hoặc vĩnh viễn chính sách của chúng tôi đối với khách hàng được đề cập và/hoặc chặn quyền truy cập của họ vào các dịch vụ trên trang web của chúng tôi và tài khoản của họ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho khách hàng đối với bất kỳ khoản tiền nào có thể đã có trong tài khoản của họ, ngoại trừ số tiền nạp ban đầu của họ.

  27. Tiền thưởng

  27.1. Khách hàng có thể nhận thưởng dưới dạng tiền thưởng khi đăng ký trên Trang web và tham gia các chương trình khuyến mãi đặc biệt. Bằng việc chấp nhận Thỏa thuận này, khách hàng xác nhận rằng họ hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của bất kỳ khoản tiền thưởng nào mà họ có thể nhận được trên Trang web.

  27.2. Số dư của mỗi khách hàng được chia thành hai phần: số dư thực và số dư tiền thưởng. Số dư thực phản ánh quỹ tiền thực tế của khách hàng, còn số dư tiền thưởng cho biết số tiền khách hàng đã nhận được thông qua tiền thưởng trên trang web. Tất cả tiền thưởng sẽ tự động được cộng vào số dư tiền thưởng của khách hàng, trừ khi có quy định khác trong các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi tiền thưởng.

  27.3. Yêu cầu đặt cược là số lần số tiền thưởng phải được đặt cược trong các cược để có thể chuyển tiền thưởng vào số dư thực của khách hàng. 100% tiền đặt cược sẽ được tính khi đặt cược tiền thưởng trong các trò chơi máy đánh bạc. Live-casino, các cược vào roulette, trò chơi bài và các trò chơi khác sẽ không được tính vào yêu cầu đặt cược.

  27.4. Số tiền đặt cược tối đa có thể được tính vào yêu cầu đặt cược tiền thưởng sẽ bị giới hạn dựa trên trạng thái của khách hàng trong chương trình khách hàng thân thiết.

  • Người mới và cấp độ Đồng: 2 $
  • Bạc và Vàng: 3 $
  • Bạch kim: 4 $
  • Kim cương: 7 $
  • Siêu VIP:25 $.

  Như vậy, nếu khách hàng ở trạng thái Bạch kim đặt cược , chỉ có sẽ được tính vào yêu cầu đặt cược.

  Giới hạn tiền đặt cược áp dụng cho một vòng trò chơi đầy đủ, bao gồm bất kỳ trò chơi đôi nào tiếp theo (trò chơi rủi ro) và các vòng quay lại.

  27.5. Khi đặt cược, trước tiên khách hàng cần đặt cược bất kỳ số tiền thưởng nào mà họ đã nhận được. Đặt cược tiền nạp (là điều kiện mà khách hàng phải đặt cược gấp đôi số tiền nạp của họ) chỉ xảy ra khi số dư tiền thưởng của khách hàng bằng 0. Vui lòng nhớ rằng, theo mục 8.11.4 của Thỏa thuận này, Công ty có quyền giữ lại 10 - 30% số tiền rút của khách hàng nếu họ chưa đặt cược hoàn toàn khoản tiền nạp của họ.

  27.6. Khách hàng có thể từ chối tiền thưởng bất kỳ lúc nào bằng cách đặt lại số dư tiền thưởng của họ. Để từ chối bất kỳ khoản tiền thưởng hiện có nào, khách hàng nên truy cập hồ sơ của họ và nhấn nút “Đặt lại tiền thưởng”.

  27.7. Nếu khách hàng có tiền trong cả số dư tiền thưởng và số dư thực, thì tất cả cược sẽ được đặt bằng cách sử dụng trước tiền từ số dư tiền thưởng. Tiền thưởng sẽ được sử dụng cho đến khi số dư tiền thưởng bằng 0 hoặc cho đến khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt cược tiền thưởng và tiền thưởng đã được chuyển vào số dư thực của khách hàng. Chỉ có thể sử dụng tiền trong số dư thực để đặt cược nếu số dư tiền thưởng bằng 0.

  27.8. Bất kỳ khoản tiền thắng cược nào mà khách hàng nhận được khi họ vẫn đang đặt cược tiền thưởng sẽ xuất hiện trong số dư tiền thưởng của họ và không thể rút được cho đến khi tiền thưởng đã được đặt cược hoàn toàn.

  27.9. Nếu giá trị của tiền cược lớn hơn số tiền còn lại trong số dư tiền thưởng của khách hàng, thì số tiền thâm hụt sẽ được bù đắp bằng tiền từ số dư thực của họ. Nếu khách hàng thắng cược, giải thưởng của họ sẽ được cộng vào số dư tiền thưởng của họ. Nếu khách hàng thua, số dư tiền thưởng của họ sẽ trở thành 0 và phần chênh lệch sẽ bị trừ vào số dư thực của họ.

  27.10. Khi đặt cược tiền thưởng, khách hàng có thể tham gia các chương trình khuyến mãi khác và nhận thêm tiền thưởng mới. Nếu điều này xảy ra, giá trị của bất kỳ tiền thưởng mới nào sẽ được cộng vào quỹ số dư tiền thưởng của họ. Các điều khoản và điều kiện đặt cược cũng sẽ được kết hợp. Nếu đó là tiền thưởng tiền nạp, số tiền nạp sẽ được cộng vào số dư thực của khách hàng.

  27.11. Để tham gia bất kỳ chương trình khuyến mãi nào và được cộng tiền thưởng tương ứng, khách hàng phải kích hoạt tiền thưởng trên trang Khuyến mãi trước khi nạp tiền.

  27.12. Chỉ có một khoản tiền thưởng là có thể hoạt động tại một thời điểm. Sau khi được kích hoạt, tiền thưởng sẽ được chuyển đến mục “Khuyến mãi đang hoạt động” của trang Khuyến mãi, nơi tiền thưởng sẽ vẫn còn cho đến khi các điều kiện của nó được đáp ứng hoặc chương trình khuyến mãi kết thúc. Các ưu đãi tiền thưởng khác sẽ có sẵn để kích hoạt sau khi các điều khoản của tiền thưởng đang hoạt động đã được hoàn thành.

  27.13. Việc được chuyển hướng đến Trang web thông qua các đường link từ bản tin, phương tiện truyền thông xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc bất kỳ tin nhắn nào khác có chứa thông tin về tiền thưởng sẽ không nhất thiết kích hoạt chương trình khuyến mãi. Để được ghi có tiền thưởng, khách hàng phải đảm bảo rằng tiền thưởng nằm trong mục “Khuyến mãi đang hoạt động” trước khi nạp tiền (và nhấn “Kích hoạt” trên trang Khuyến mãi nếu tiền thưởng đang không hoạt động). Nếu tiền thưởng không được kích hoạt trước khi nạp tiền, nó sẽ không được ghi có.

  27.14. Ban quản trị Trang web sẽ không buộc khách hàng tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi tiền thưởng nào - mỗi khách hàng tham gia vào chúng một cách tự nguyện và có thể tự do thay đổi quyết định bất kỳ lúc nào. Nếu khách hàng kích hoạt tiền thưởng do nhầm lẫn (trước khi nạp tiền), họ có thể:
  a) Kích hoạt một tiền thưởng khác, tiền thưởng này sẽ hủy kích hoạt tiền thưởng đang hoạt động hiện tại
  b) Hủy kích hoạt tiền thưởng bằng cách nhấn “Hủy kích hoạt” trong mục “Khuyến mãi đang hoạt động”.

  27.15. Khách hàng chỉ có thể rút tiền từ số dư thực của họ. Khi khách hàng rút tiền, số dư tiền thưởng của họ sẽ bị vô hiệu tại thời điểm tạo yêu cầu rút tiền. Nếu vì bất kỳ lý do gì, việc rút tiền không thành công, tiền có thể được trả lại số dư thực của khách hàng, nhưng tiền thưởng sẽ không được hoàn lại.

  27.16. Tiền thưởng và bất kỳ khoản tiền thắng cược nào kiếm được từ các cược sử dụng số dư tiền thưởng của khách hàng sẽ tự động bị vô hiệu trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận tiền thưởng nếu tiền thưởng không được đặt cược theo các điều khoản và điều kiện đặt cược.

  27.17. Tất cả khách hàng có quyền vô hiệu số dư tiền thưởng của họ và chỉ chơi bằng tiền thật. Khách hàng có thể tự làm điều này bằng cách nhấn vào nút liên quan trong hồ sơ của họ. Khi số dư tiền thưởng bị vô hiệu, tất cả các điều kiện và tiến độ đặt cược tiền thưởng cũng bị vô hiệu.

  27.18. Không thể sử dụng tiền thưởng để mua vòng quay trên Vòng quay May mắn, vé số, vé số ngay lập tức, hoặc để thanh toán khi tham gia các chương trình khuyến mãi khác trên Trang web. Những giao dịch mua như vậy chỉ có thể được thực hiện bằng tiền trong số dư thực của khách hàng. Nếu không có đủ tiền để hoàn tất giao dịch mua, giao dịch mua sẽ không được thực hiện.

  27.19. Hoàn tiền là khoản hoàn trả hàng tuần đối với một tỷ lệ phần trăm nhất định của bất kỳ khoản tiền nào mà khách hàng bị mất. Phần trăm hoàn tiền được xác định bởi trạng thái của khách hàng trong chương trình khách hàng thân thiết. Chỉ những cược được đặt bằng tiền trong số dư thực của khách hàng mới được tính vào việc tính toán hoàn tiền. Các thay đổi trong số dư tiền thưởng của khách hàng không ảnh hưởng đến số tiền hoàn lại đã được tính.

  27.20. Điểm chương trình khách hàng thân thiết không được cộng cho việc đặt cược bằng tiền thưởng và khách hàng sẽ không được tăng cấp độ trạng thái hiện tại của họ theo bất kỳ cách nào.

  27.21. Các vòng quay miễn phí mà khách hàng nhận được dưới dạng tiền thưởng sẽ có giá trị trong 14 ngày. Vào cuối thời hạn hiệu lực này, các vòng quay miễn phí sẽ bị vô hiệu.

  27.22. Các trò chơi sau đây chỉ chấp nhận tiền thật: Aviator, The Heat, European Roulette, American Roulette 3D Classic, Lucky Sevens Blackjack, Oasis Poker Classic, Oasis Poker Pro Series, Baccarat 777, Russian Poker, Poker Teen Patti, Talismans of Fortune, Atlantis, Football, Courier Sweeper, Камень vs бумага, Bomb Squad, Scratch Match, Texas Holdem Poker, Mine Field, Prohibition, Rocket Stars, Crown and Anchor, Penalty Shoot Out, Fluffy Rangers, French Roulette Classic, Exploding Fruits, Texas Holdem Bonus, Surf Zone, Wheel Of Time, More or Less, Red Queen, Four Aces, Roll The Dice, Thimbles, Forgotten Fable, Football Manager, High Striker, Save The Hamster, PlingoBall, Andar Nights, Penalty Series, American Roulette, French Roulette, English Casino Hold'em, Turkish Blackjack, Bulgaria Blackjack, Galaxy Baccarat 3, Galaxy Baccarat 2, Galaxy Baccarat 1, VA Bacarat 5, VA Bacarat 4, VA Bacarat 3, VA Bacarat 2, VA Bacarat 1, Sun Macau Baccarat 2, Sun Macau Baccarat 1, Bulgaria Baccarat 3, Bulgaria Baccarat 2, Bulgaria Baccarat 1, European Auto Roulette, Spanish Roulette, Galaxy Roulette, VA Roulette, Burgas Roulette, Portomaso Roulette, Oracle Roulette, Oracle 360 Roulette, Sun Macau Roulette, Bulgaria Roulette, Space XY, Sic Bo Macau, Sic Bo, Scratch Dice, Rocket Dice XY, Plinko XY, Plinko, Minesweeper XY, Minesweeper, Heads and Tails, Heads and Tails XY, Xmas Keno Cat, Christmas Party, Pachin Girl, Book Of Keno, Wheel Of Time, E.T. Races, Thimbles, Red Queen, Four Aces, More or Less, Heads and Tails, Roll The Dice, Penalty Shoot Out, Crown and Anchor, Mafia Syndicate, Bomb Squad, Magic Wheel, Courier Sweeper, Scratch Match, Rock Paper Scissors, Spaceman. Bạn không thể sử dụng quỹ tiền thưởng hoặc đặt cược tiền thưởng trong các trò chơi này.

  Không có kết quả nào

  Không có kết quả nào cho “”. Vui lòng sửa truy vấn của bạn và thử lại